Les pimes tindran, per fi, un missile shield en l’àmbit tributari

La norma UNE 19602 és un codi normatiu que inclou una sèrie de recomanacions de Compliance Tributària, tendent a minimitzar els riscos tributaris i a facilitar:

  1. Que les pimes puguin implantar un sistema de prevenció i detecció dels riscos fiscals, derivats de la seva pròpia activitat, per mitjà de mesures de vigilància i control per prevenir riscos tributaris i reduir possibles infraccions fiscals.
  2. I, d’altra banda, en cas que es produïssin declaracions paral·leles, complementàries, sancions, o fins i tot s’arribés a produir algun delicte penal econòmic, puguin mitigar-se o minimitzar-se les accions derivades de l’Administració Tributària, fins al punt d’eximir de la seva responsabilitat la pime que compti amb la implementació d’una política fiscal recollida en la Compliance.

Una vegada implantat aquest sistema de prevenció dels riscos tributaris, hi haurà una gran diferència entre les empreses que s’hagin acollit a la Compliance Tributària i les que no, tant davant de l’Administració Tributària com a l’hora de contractar amb les diferents Administracions Públiques, o fins i tot amb altres mercantils, ja que seran empreses amb molta més solvència i credibilitat. En definitiva, es veurà incrementada la reputació de la pròpia mercantil.

Els beneficis més rellevants que podem destacar són els següents:

1.- Amb la identificació i la valoració dels riscos tributaris aconseguirem conscienciar-nos de l’acatament fiscal, millorant el compliment de les obligacions tributàries, reduint les possibles conductes doloses que s’haguessin pogut produir en cas que no s’hagués fet la Compliance Tributària, tant pels socis com pels administradors o treballadors de la mercantil. Tot això, evidentment, suposarà per a l’empresa un gran estalvi en el cost fiscal que pogués derivar-se de l’àmbit sancionador.

2.- La pime que tingui implementat el sistema de revisió i l’avaluació contínua veurà augmentada la seva seguretat jurídica i, per tant, podrà limitar la responsabilitat dels directius, socis i gestors de l’empresa.

3.- Amb la planificació de riscos tributaris, podrem elaborar una norma interna d’obligat compliment per a l’empresa, recollida en la seva Compliance Tributària. És un vestit fet a mida, que cada pime implantarà de manera que pugui controlar les situacions reportades del trànsit empresarial i que afectin la tributació. Això suposa un major control intern de l’empresa.

4- I finalment, la implantació de la Compliance Tributària, com que suposa un major grau de control sobre les entranyes i secrets de la pròpia empresa, evitarà el frau intern, partides estranyes en la comptabilitat, despeses de difícil justificació, etc.

Després d’uns anys de comprovacions limitades, contínues inspeccions, dia sí i dia també, com hem determinat al principi, és important tenir un “escut antimíssils” tributari, que donarà tranquil·litat a les nostres pimes en el seu quefer diari, tot permetent-los dedicar-se al trànsit empresarial i a la generació de riquesa i ocupació, que és la seva principal comesa.

Aconsello a totes les empreses que confeccionin una Compliance Tributària, en què es podran recollir tots els punts exposats, el cost d’elaboració dels quals serà ínfim en comparació amb els avantatges d’obtenir una tranquil·litat fiscal i tributària, sobretot en l’àmbit sancionador. En aquest sentit, teniu a la vostra disposició els nostres serveis jurídics.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Rècord de finançament per al projecte de Bound 4 Blue

Next Story

L’economia circular, o creix o adeu al planeta

Latest from Competitivitat