L’economia circular, o creix o adeu al planeta

PIMEC, a través de la seva Fundació i de diferents programes en curs i previstos, està implicada en el que es coneix com a Agenda 2030 de les Nacions Unides. Aquesta agenda es planteja objectius a nivell del conjunt del planeta en l’àmbit del cicle dels recursos, sobre la base de reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i els productes enfront de les matèries primeres verges. En un planeta amenaçat, l’agenda fixa objectius per a tots els nivells de la societat, inclòs el món de l’empresa. Més específicament, tres dels disset ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’Agenda contemplen aspectes relacionats amb l’economia circular aplicada a l’empresa.

En aquest context, en un dels darrers informes de l’observatori de PIMEC, L’economia circular a través de tres exemples d’empresa (2/2019), es descriuen tres casos d’empreses que operen o tenen projectes en el concepte “economia circular”, basada en el principi de tancar el cicle de vida dels productes, els serveis, els materials, l’aigua i l’energia.

Un cas és PICVISA, de Calaf, que il·lustra com una empresa fa de l’excel·lència tecnològica una eina per a facilitar el reciclatge de plàstic i de vidre dels residus urbans: aplicant la visió artificial, l’empresa aconsegueix alts nivells d’eficàcia i en la seva selecció. I facilita, lògicament, el reciclatge, i la reincorporació al món de les matèries primeres.

El segon cas és el de Manufactures ARPE, una empresa d’Arenys de Munt,  que ha dut a terme un projecte de recuperació de tovalloles usades, que altrament haurien fet cap a l’abocador, per a fer-ne baietes de neteja industrial. Addicionalment, en l’elaboració de tovalloles ha incorporat matèries primeres (polietilè tereftalat, o PET) reciclades.

El tercer cas és COPIRAL, d’Agramunt, que il·lustra un negoci que des del seu origen s’ha centrat a reciclar, concretament productes rebutjats per la indústria agroalimentària (per problemes de fabricació, per caducitat, per etiquetatge, per problemes de qualitat…) per produir pinsos per a l’alimentació de porcs.

El món de l’economia circular és immens i segurament que entrarà en una fase de creixement exponencial. Amb els tres casos considerats PIMEC pretén contribuir a la difusió de la sostenibilitat que la nostra societat (incloses les empreses) s’haurà de plantejar indefugiblement si volem llegar als nostres fills un planeta mínimament preservat. L’amenaça dels gasos d’efecte hivernacle, o el malbaratament d’uns recursos naturals finits, entre altres, fan necessari reaccionar. O fem això o el planeta se’n va a la deriva. L’economia circular assenyala una de les múltiples vies que tenim per a evitar-ho.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les pimes tindran, per fi, un missile shield en l’àmbit tributari

Next Story

Energia: el repte de la transició energètica

Latest from ODS i RSC