Barril Brent: Conseqüències dels preus baixos

El preu del barril Brent ha passat de 99,4 $/barril el 2014 a 35,6 $/barril d’enguany. Això representa una reducció en el preu del 64,2%. Amb tot, s’ha de tenir en compte que l’evolució del tipus de canvi euro-dòlar juga un paper destacable en sentit contrari. Efectivament, entre 2014 i 2016 l’euro s’ha depreciat d’un 16,5% enfront del dòlar i ha atenuat la caiguda del preu del petroli fins a situar-la en el 57,1%. Amb tot, aquesta disminució segueix sent molt rellevant.

El preu del petroli: Per què ha baixat el preu del petroli?

Conseqüències positives

Una primera conseqüència positiva és macroeconòmica, el seu impacte en la balança comercial.

Així, les importacions de productes energètics, extractius i refinament de petroli varen passar de 54.000 milions d’euros el 2014 al conjunt d’Espanya a 38.000 milions d’euros el 2015. Això suposa un estalvi de 16.000 milions d’euros en la nostra balança comercial, representa una disminució del 30% del cost energètic i una contribució positiva al PIB de l’1,5%. Atesa la nostra total dependència exterior del petroli, aquest fet suposa una millora en el saldo de la nostra balança comercial fet que fa reduir la nostra necessitat d’endeutament de l’exterior.

Una altra conseqüència positiva és que augmenta la renda disponible dels consumidors i redueix els costos de les empreses i molt especialment les del sector del transport. Aquesta rebaixa del preu del petroli incideix directament en el preu de les gasolines i gasoils, tot i que no en la seva totalitat.

La imposició sobre les benzines té dos tipus d’impostos: els que graven sobre  la quantitat i els que graven sobre el preu. Així una disminució en el preu provoca una reducció de la imposició que està en funció del preu (p.e. IVA), però no la imposició sobre la quantitat (cèntims d’euro per litre). Això fa que la imposició sobre les benzines no sigui proporcional.

Així, per exemple, els impostos representaven el 45,8% del preu del gasoil el 2014 (Preu de Venda al Públic = 1,303 euros/litre) i, en canvi, el 56,0% el 2016 (PVP = 0,952 euros/litre). Tenint en compte aquests factors, la reducció del preu del petroli entre 2014 i 2016 (-64,2%) va incidir en què el preu del gasoil disminuís d’un 26,9% i el de la gasolina d’un 19,6%.

Conseqüències negatives

Tanmateix, a curt termini, aquesta situació també té conseqüències negatives. Al abaratir-se el preu de les gasolines i gasolis, s’encareixen en termes relatius els seus substitutius. Cal recordar que al nostre país pràcticament no es fan servir derivats del petroli per produir electricitat i que prop del 70% dels productes petrolífers es destinen al sector del transport.

Així aquesta caiguda de preu pot desanimar o frenar l’utilització d’altres fonts energètiques per la mobilitat de persones i mercaderies (tren, programes d’implantació de mobilitat de elèctrica, utilització del gas natural,…).

El preu del petroli: és sostenible aquesta situació de preus baixos?

Finalment, assenyalar l’impacte que aquesta caiguda de preus ha tingut en l’IPC, que ha contribuït a què els darrers mesos aquest indicador s’hagi situat en valors negatius, amb l’efecte que això comporta sobre els preus que estan indexats en base al comportament de la inflació.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com fomentes l’emprenedoria interna?

Next Story

Consideracions a l’increment de les taxes en el sector agroalimentari

Latest from Competitivitat