Consideracions a l’increment de les taxes en el sector agroalimentari

El 17 de maig de 2016 el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va emetre el dictamen 04.2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Aquest avantprojecte de llei regula mesures fiscals, tant sobre tributs propis com cedits, mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques, mesures administratives i de reestructuració del sector públic, de política social i sectorials entre altres.

Entre aquestes matèries, el títol VI estableix mesures administratives en competències d’agricultura, pesca, alimentació i medi natural.

PIMEC Agroalimentària ha consultat als seus membres i a altres entitats amb les que té relació, especialment la Federació de Cooperatives Agràries, en aquest cas, sobre la idoneïtat i impacte d’aquestes mesures.

Consideracions a l’increment de les taxes en el sector agroalimentari

  • La gairebé totalitat de les mesures es refereixen a diverses taxes, unes noves i altres que es revisen.
  • Les xifres no tenen un gran impacte en termes absoluts, ni pel afectat, ni per l’administració.
  • Els increments de les taxes revisades poden estar entre el 11,5% i el 35,8%.
  • Aquest increments afectes fonamentalment a les inscripcions en registres, sector ramader i vitivinícola.

S’ha de considerar que, malgrat els increments absoluts no son extremadament grans en molt casos, si que ho poden ser els percentuals.

En un context com en l’actual, molt complicat empresarialment, i especialment en el sector productiu agroalimentari, es considera una falta de sensibilitat la creació de noves taxes i un increment percentual notable d’algunes existents.

Les consideracions, presentades pel Director d’Estudis i Política Sectorial de PIMEC, Moisés Bonal, s’han inclòs en la seva totalitat en el dictamen preceptiu que ha presentat el CTESC al Govern de la Generalitat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Barril Brent: Conseqüències dels preus baixos

Next Story

Regulació del comerç electrònic en un mercat únic digital

Latest from Competitivitat