/

Regulació del comerç electrònic en un mercat únic digital

La Comissió Europea va presentar el passat 25 de maig, un paquet de mesures perquè els consumidors i les empreses puguin comprar i vendre productes i serveis per Internet més fàcilment i amb més confiança a tota la UE.

D’acord amb les seves estratègies en matèria de mercat únic i mercat únic digital, la Comissió Europea va presentar un pla per impulsar el comerç electrònic; aquest pla pretén resoldre el problema que planteja el bloqueig geogràfic, fer més assequible i eficaç el lliurament transfronterer de paquets i fomentar la confiança dels clients gràcies a una millor protecció del consumidor i a una correcta aplicació de la normativa.

El paquet de mesures amb el que la Comissió Europea proposa regular el comerç electrònic per ajudar els consumidors i les empreses a treure tot el profit del mercat únic digital es composa dels següent punts:

  • una proposta legislativa per posar terme al bloqueig geogràfic injustificat i a d’altres formes de discriminació per raó de nacionalitat, residència o establiment
  • una proposta legislativa sobre els serveis transfronterers de paqueteria per tal de millorar la transparència dels preus i la supervisió normativa;
  • una proposta legislativa per millorar l’aplicació efectiva dels drets dels consumidors i unes orientacions que aclareixin, entre d’altres coses, en què consisteix una pràctica comercial deslleial en el món digital.

Lliurament transfronterer de paquets

El reglament aprovat proposa millorarà la transparència en matèria de preus i el control dels serveis de lliurament transfronterer de paquets de manera que els consumidors i els minoristes podran gaudir de lliuraments assequibles i d’opcions còmodes de devolució fins i tot a les regions perifèriques.

Consumidors i petites empreses es queixen del fet que els problemes amb el lliurament de paquets i, concretament, el preu dels lliuraments transfronterers els dissuadeixen de vendre o comprar a d’altres Estats membres de la UE. Sovint el preu que cobren els operadors postals per lliurar un petit paquet a un altre Estat membre és fins i tot cinc vegades més alt que el que cobren a nivell nacional i no té cap correlació clara amb els costos reals.

El nou reglament fomentarà, doncs, la competència introduint una més gran transparència pel que fa als preus. La Comissió, però, no proposarà cap límit al preu dels lliuraments. La regulació dels preus és només una eina d’últim recurs a què cal recórrer quan la competència no produeix cap resultat satisfactori. El 2019 la Comissió té previst fer un balanç dels progressos aconseguits i valorarà si són necessàries més mesures.

El nou reglament permetrà posar a disposició dels reguladors postals nacionals les dades que necessiten per supervisar els mercats transfronterers i comprovar l’assequibilitat i la relació entre els costos reals i els preus. També fomentarà la lliure competència demanant transparència i un accés no discriminatori als serveis de lliurament transfronterer de paquets. La Comissió publicarà els preus dels proveïdors de serveis universals per millorar la competència i la transparència aranzelària.

 

La proposta de la Comissió Europea complementa les iniciatives d’autoregulació adoptades pels operadors postals per millorar la qualitat i la comoditat dels serveis de lliurament transfronterer de paquets.

Confiança del consumidor en el comerç electrònic

La proposta de revisió del Reglament sobre cooperació en matèria de protecció dels consumidors atorgarà més competències a les autoritats nacionals per defensar millor els drets dels consumidors. Concretament, ara podran:

  • comprovar si els webs bloquegen els consumidors d’altres Estats membres o ofereixen condicions de postvenda que no respecten les normes de la UE, com ara el dret de desistiment.
  • ordenar el tancament immediat dels webs que continguin estafes.
  • recaptar informació als registradors de dominis i als bancs per conèixer la identitat de l’operador responsable.

Si a nivell europeu s’infringeixen els drets dels consumidors, la Comissió podrà coordinar accions comunes amb les autoritats nacionals amb funcions coercitives per posar fi a aquesta mena de pràctiques i garantirà una protecció dels consumidors més eficaç tot estalviant temps i recursos als Estats membres i a les empreses.

 Antecedents

El paquet de mesures presentat sobre comerç electrònic complementa les dues propostes legislatives sobre el subministrament de continguts digitals en línia i sobre la venda a distància de béns fetes per la Comissió el mes de desembre del 2015, així com la propera proposta de simplificació de l’IVA prevista per a la tardor del 2016.

Més informació

Preguntes i respostes: impulsant el comerç electrònic a la UE

Proposta de reglament sobre el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació en el mercat únic en funció del lloc de residència, establiment o nacionalitat 

Proposta de reglament relatiu als serveis de lliurament transfronterer de paquets

Proposta de revisió del reglament sobre la cooperació en matèria de protecció dels consumidors

Orientacions sobre la correcta aplicació de la Directiva relativa a les pràctiques comercials deslleials

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Consideracions a l’increment de les taxes en el sector agroalimentari

Next Story

Conclusions del Consell Econòmic i Financer sobre el pla d’acció sobre l’IVA i el frau de l’IVA

Latest from Innovació