Què els diries a les dones que són autònomes o bé que volen emprendre un negoci?

Una de les preguntes que em fan habitualment en les entrevistes sobre dona autònoma és: “Què els diries a les dones que són autònomes o bé que volen emprendre un negoci?”.

Primer de tot, vull recalcar que no parlem d’un col·lectiu homogeni. Entendre aquesta diversitat fa que les recomanacions puguin variar segons cada situació. Tot i així, els estudis ens posen de manifest una situació que afecta el col·lectiu femení que vol emprendre o bé que ja té un negoci en funcionament. No pretenc entrar en les causes, sinó en la descripció de les dades que ens aporten aquests estudis.

D’entrada, el darrer informe GEM publicat, el GEM Espanya 2020-2021, indica que les dones, en relació amb el col·lectiu masculí, percebem menys oportunitats a l’hora d’emprendre; manifestem més por al fracàs; coneixem menys referents al nostre entorn que hagin iniciat un projecte emprenedor; i només el 50% considera que el seu entorn valora l’emprenedoria com a bona opció professional.

Les dades preliminars d’un estudi realitzat per Autònoms PIMEC (gener 2022) ens indiquen també que les principals dificultats que tenim les dones autònomes en el desenvolupament de la nostra activitat són la conciliació familiar, la impossibilitat de tenir aficions personals, el temps de descans, algunes malalties recurrents i mantenir un nivell de relacions socials. Relacionat amb aquests aspectes, l’estudi també indica que el temps de dedicació a l’activitat és molt elevat, per sobre del que seria una jornada com a persona assalariada i amb menys vacances; i amb una retribució majoritàriament inferior a la que rebrien si treballessin per compte d’altri.

A la vista d’aquesta situació, què els diria a les dones que són autònomes o bé que es plantegen iniciar una activitat per compte propi?

En primer lloc, que desenvolupar una activitat per compte propi comporta molta dedicació i superar molts obstacles. És important, doncs, saber quin és el teu propòsit en relació amb el que vols fer. Dit d’una altra manera, saber la “raó poderosa” de per què et dediques al que et dediques.

En segon lloc, no esperar a tenir-ho tot perfecte. Un projecte, una idea que està prou bé, ja pot començar a caminar i es va ajustant a mesura que avança.

Buscar els referents de persones, del mateix i també d’altres sectors, que inspirin pel que han fet, i per com ho han fet.

Treballar els suports familiars i professionals. A nivell familiar, donat que gestionar el propi negoci pot comportar repartir les feines i responsabilitats de manera diferent, això afecta la persona i tot l’entorn familiar. A nivell professional, desenvolupar la xarxa de contactes que permeti obtenir els recursos quan es necessiten.

Cuidar-se. La peça fonamental en el desenvolupament del negoci és la persona promotora i, moltes vegades, en el dia a dia, ens posem en segon lloc.

Finalment, el camí és llarg i sempre s’obren noves aspiracions, nous reptes. Cal doncs plantejar-lo, etapa a etapa i, sobretot, valorar el que s’ha assolit.

 

Elisabet Bach – Presidenta d’Autònoms PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Dona directiva i esport, palanca de transformació social

Next Story

La dona al món rural: realitats i expectatives

Latest from Opinió