Recupera el 59% de la despesa en la millora de productes o en el desenvolupament d’un de nou

Les deduccions fiscals per activitats d’Investigació i Desenvolupament i Innovació Tecnològica, reflectides en l’article 35 del TRLIS, són les ajudes més potents en el marc fiscal de l’OCDE. És per això que el més important és que l’empresa les conegui per poder prendre aquesta decisió -que després utilitzi o no aquestes deduccions ja serà cosa seva.

En la conjuntura econòmica actual les activitats de recerca, desenvolupament i innovació són imprescindibles per a continuar assolint millores sostenibles en productivitat i competitivitat empresarial. Està demostrat que un esforç continu en inversions, juntament amb les activitats de R+D+I, té un impacte positiu en l’economia i promou un creixement econòmic sostenible i de qualitat.

Així mateix, cal que aquests esforços trobin espais en el camp internacional. Per tant, aquest seguit d’actuacions en innovació, inversió i internacionalització esdevenen un objectiu cabdal de les actuacions de PIMEC per tal d’ajudar les pimes catalanes en la millora de la seva competitivitat. Per això, com a patronal de la petita i mitjana empresa donem molta importància a la deducció fiscal en R+D+I, ja que és un element molt important per a les empreses.

En altres posts anteriors ja he parlat del que suposa poder deduir-se i estalviar quantitats importants en l’impost de societats. És molt important que les empreses puguin tenir aquesta informació de primera mà, ja que moltes ja ho estan fent i, en conseqüència, ja se n’han beneficiat en els exercicis anteriors.

Cal recordar què ens permeten aquestes deduccions:

– Un efecte financer immediat sobre el resultat net i els fons propis.
– La possibilitat de reduir l’impost de societats i acumular un crèdit fiscal fins a 18 anys.

Per últim, cal esmentar el que la pròpia Agència Tributària considera activitats de Recerca i Desenvolupament:

  • El disseny i l’elaboració del mostrari per al llançament de nous productes.

  • La materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, així com la creació d’un primer prototip no comercialitzable i els projectes de demostració inicial o projectes pilot, sempre que aquests no es puguin convertir o utilitzar per a aplicacions industrials o per a l’explotació comercial.

  • La creació, combinació i configuració de programari avançat, mitjançant nous teoremes i algoritmes o sistemes operatius, llenguatges, interfícies i aplicacions destinades a elaborar productes, processos o serveis nous o millorats substancialment.

Des de PIMEC gestionem íntegrament aquestes desgravacions fiscals als nostres socis per a les activitats relacionades amb la R+D, i els donem la màxima seguretat jurídica gràcies a l’experiència dels nostres especialistes per tal que els socis no tinguin problemes amb l’augment d’inspeccions a les empreses en els últims anys.

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Quines novetats incorpora el nou Acord Interprofessional de Catalunya en matèria de polítiques de formació?

Next Story

El treball de futur

Latest from Competitivitat