Terminis de cobrament a la pime catalana per dimensió d’empresa

En cada edició de l’Anuari de la Pime Catalana publiquem un capítol que intenta aprofundir sobre algun aspecte d’interès relacionat amb les petites i mitjanes empreses. Enguany ens centrem en una vessant que incideix en la situació financera de les empreses, els terminis de cobrament a la pime catalana, que pot condicionar la continuïtat de l’empresa, però que també té un component cultural a l’hora d’assumir les obligacions de pagament en el termini fixat.

El termini de cobrament de la pime catalana passa de 88 dies de mitjana el 2004 a 79 dies el 2014

El termini de cobrament de la pime catalana passa de 88 dies de mitjana el 2004 a 79 dies el 2014. Amb tot, aquesta evolució no és lineal i presenta dos períodes clarament diferenciats. Un primer període, de 2004 a 2009, en què el termini de cobrament es va dilatant pràcticament any a any, assolint el màxim de 93 dies el 2009, i un segon període, de 2009 a 2014 en què el termini de cobrament es redueix pràcticament any a any i se situa en el mínim al final del període, 79 dies.

La segmentació de les pimes en funció de la seva grandària mostra que hi ha una estreta relació entre la dimensió d’empresa i el termini mitjà de cobrament.

Així, les microempreses, les pimes més petites, són les que cobren en menys temps, seguides de les de dimensió petita i, finalment, les empreses mitjanes són les que cobren de forma més dilatada en el temps.

Tal i com hem vist la sèrie temporal presenta dos períodes diferenciats de terminis de cobrament (2004-2009 i 2009-2014), però el seu comportament no és homogeni per les diferents categories de pimes.

Període entre 2004 i 2009:

  • Les microempreses cobren de mitjana a 79 dies, les petites empreses a 88 dies i les empreses mitjanes a 99 dies. Entre la categoria d’empreses que presenta un termini de cobrament més curt i la que el presenta més llarg hi ha una diferència de 20 dies.
  • Les microempreses i les petites empreses allarguen el termini de cobrament entre 2004 i 2009, de 75 dies a 83 dies les primeres i de 85 dies a 93 dies les segones. Amb diferent tendència, les mitjanes empreses presenten un termini de cobrament força constant, entre 98 i 100 dies.

Període entre 2009 i 2014:

  • Les microempreses cobren de mitjana a 79 dies, les petites empreses a 83 dies i les empreses mitjanes a 88 dies. Entre la categoria d’empreses que presenta un termini de cobrament més curt i la que el presenta més llarg es redueix la diferència a 9 dies.

Les petites empreses i les petites empreses redueixen el termini de cobrament entre 2009 i 2014, de 93 dies a 77 dies les primeres i de 100 dies a 83 dies les segones. De forma menys accentuada ho fan les microempreses, de 83 a 75 dies, i cal tenir en compte que la reducció rellevant es produeix entre 2013 i 2014.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La pujada salarial pactada en conveni arriba a 1,12%

Next Story

Entra en vigor l’obligatorietat de verificar el pes dels contenidors d’exportació

Latest from Competitivitat