Entra en vigor l’obligatorietat de verificar el pes dels contenidors d’exportació

L’1 de juliol van entrar en vigor les esmenes al Conveni SOLAS per a la seguretat de la vida humana al mar, aprovades per l’Organització Marítima Internacional. La principal novetat és el requisit de verificar el pes dels contenidors plens que s’exporti com a condició prèvia per a carregar-lo a bord d’un vaixell.

La mesura s’ha introduït per a evitar problemàtiques derivades del sobrepès de contenidors respecte als quilos declarats. Això provocava perills per a la seguretat dels transportistes, dificultats en el posterior transport per carretera ja que se superava la taxa màxima legal i problemes en la manipulació i estiba dels contenidors que generaven retards en el tràfic portuari, entre d’altres contratemps.

Així doncs, d’ara en endavant no només caldrà declarar el pes dels contenidors i el seu contingut sinó verificar el pes d’acord amb el mètode de certificat aprovat per l’autoritat competent.

Hi ha dos mètodes de verificació:

  • pesant el container amb un equipament calibrat i certificat
  • pesant tots els elements a transportar per separat, incloent el container, amb un mètode certificat aprovat per l’autoritat competent de l’estat on es completi l’embalatge del container

Els contenidors no es podran carregar al vaixell fins que la massa bruta verificada hagi estat comunicada al capità del vaixell i a la terminal. La responsabilitat de verificar-ho i informar del pes verificat recau al carregador o expedidor del container. Els possibles costos derivats de no poder verificar el pes de la càrrega quedaran subjectes al contracte entre les parts.

En la circumstància que un container arribés a destí sense la verificació del pes, aquest no podria ser descarregat. Tanmateix, es podrà obtenir la verificació a destí a través dels representants del vaixell i de la terminal. En aquest cas, els possibles costos també anirien lligats al contracte entre les parts per a aquest supòsit.

El port de Barcelona ha desenvolupat un procediment electrònic per a declarar el pes verificat dels contenidors per tal de facilitar el compliment de la nova normativa.

Enllaços d’interès:

Prescripcions del Conveni SOLAS per a la verificació de la massa bruta d’un contenidor ple

Principals novetats de les esmenes al Conveni SOLAS (en anglès)

Procediment del Port de Barcelona

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Terminis de cobrament a la pime catalana per dimensió d’empresa

Next Story

Xarxes socials: tipus, ús i tendències

Latest from Competitivitat