Treballs en ambients calorosos

Hem passat una època difícil amb el confinament, una època -que encara que problemàtica- ha estat necessària per a intentar minimitzar els riscs als qual ens enfrontem. Ara, quan ja ens movem amb menys restriccions i que els departaments de prevenció de les empreses i els Serveis de Prevenció Aliens (SPA) ja s’han posat les “piles” i han ajudat a totes les empreses a actualitzar les seves avaluacions de risc, les informacions i les formacions enfront de l’afectació del  coronavirus, per així poder treballar amb major seguretat, ens arriba un altre problema que és estacional; les altes temperatures en els centres de treball.

Les altes temperatures en els centres de treball, són una causa d’accidents, que encara que en la majoria dels casos és una causa indirecta, en alguns casos és causa directa de patir un desagradable, costos i dolorós accident.

La normativa de referència a les temperatures dels centres de treball està especificada al RD 486/1997 de condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball o en el RD 1627/1997 de seguretat i salut en obres de construcció, aquest no és només un tema de límits de temperatura, en molts casos, per causa de l’entorn, estructures de l’edifici o fins i tot per la tipologia de feines a realitzar no podrem mantenir el rang de les temperatures, que estan limitades per a treballs lleugers entre 14 i 25º i per treballs sedentaris entre 17 i 27º, en aquests casos hem de buscar algunes solucions paral·leles que ens ajudin a garantir la salut i la seguretat de les persones treballadores.

Algunes d’aquestes solucions no requereixen una inversió important, o fins i tot no calen inversions directes. Hi ha solucions com la rotació de tasques o pauses en el treball, que poden disminuir el risc d’estrès tèrmic, d’altres com facilitar aigua per beure als treballadors pot millorar la hidratació i disminuir la sensació de calor al mateix temps que disminueix el risc de patir lesions d’esquelet, musculars i/o lipotímies, o d’altres solucions com canviar els horaris de treball per treballar en aquelles hores de menys calor, o fins i tot facilitar barrets o gorres per protegir-se dels efectes del sol poden ser bones solucions que, de ben segur, donaran uns resultats molt satisfactoris.

Hem de tenir en compte que la productivitat i la qualitat són dos elements relacionats directament amb la millora de les condicions de treball i el confort de les persones treballadores en el seu entorn laboral. Cada empresa té unes característiques i les solucions aplicables han d’adequar-se a  cada cas i a cada empresa. Apliquem la imaginació i aconseguim un treball més segur.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Tot continua sent possible

Next Story

El posicionament estratègic de les marques davant la Covid-19

Latest from Competitivitat