AGENDA EUROPA Setmana 05/Des a 09/Des

Agenda Europa és l’espai setmanal dels actes més destacats organitzats per la Comissió europea a Brussel·les

La recerca i la innovació per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (SGDs) en el context europeu: situació actual i formes de fer-ho”

eu1Brussel-les 5 de DESEMBRE

La recerca i la innovació per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (SGDs) en el context europeu: situació actual i formes de fer-ho del seminari és avaluar l’estat actual de les polítiques de recerca i innovació per a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context europeu.

A la primera sessió, les presentacions estaran a càrrec dels ex presidents dels grups d’experts d’alt nivell, els professors Carlota Pérez i Enrico Giovannini, a l’agenda de la sostenibilitat de transformació per al creixement verd i l’ocupació a Europa.

A la segona sessió, es farà una taula rodona amb representants de la societat civil, les institucions europees, grups de reflexió, i els governs nacionals de la Unió Europea que ajudarà a identificar maneres per avançar l’agenda de la sostenibilitat i de transformació per alinear millor les polítiques de recerca i innovació amb el ODS, tal com s’estableix en el Programa de les Nacions Unides 2030 per al desenvolupament sostenible.


“EUROPA COM A ACTOR GLOBAL”

eu2Brussel-les 5 de desembre

La Direcció General de Recerca, serà l’amfitrió de la conferència “Europa com a actor global”. Durant aquesta conferència els representants dels projectes seleccionats del repte social 6 de Horitzó 2020 en la convocatòria 2015 presentaran la seva comprensió dels problemes de Europa en tematiques com: Europa com a actor global i regional, les contribucions europees a la justícia global o el comerç responsable, així com la diplomàcia cultural i la ciència.

La conferència es durà a terme el dilluns 5 de desembre de 2016 a l’edifici Van Maerlant de la Comissió Europea, rue Van Maerlant 2, 1000 Brussel·les.


“Cimera Europea sobre la innovació digital per l’envelliment actiu i saludable

eu3Brussel.les 5 al 8 de desembre

L’envelliment sense precedents de la població a Europa ja està tenint greus conseqüències per a les persones, les empreses, els governs, els responsables polítics i els inversors. El fenomen d’envelliment global està desafiant els models econòmics establerts, la remodelació de les despeses de consum i impulsar el sorgiment de nous sectors industrials i de serveis de l’economia europea i mundial.

El canvi demografic constitueïx un desafiament social per Europa; però també ofereix noves oportunitats per a la innovació, el Creixement i l’ocupació sobretot a la Innovació de les TIC i la economia digital.

L’esdeveniment es basarà en els èxits de la cooperació d’innovació europea sobre l’envelliment actiu i saludable (EIP AHA), les investigacions passades i actuals i la innovació en Horitzó 2020.


“La Setmana Europea de la Formació Professional”

eu4Brussel.les del 5 al 9 de desembre

Aquesta primera setmana europea de la Formació Professional es durà a terme del 5 al 9 de desembre de 2016, Brussel·les, paral·lelament a activitats organitzades per els Estats membres i regions.

Aquest esdeveniment té com a objectiu millorar l’atractiu i la imatge de l’ensenyament i la formació professional, mostrant que l’educació i la formació professional (FP) poden donar lloc a:

  • l’ocupació de qualitat
  • l’esperit d’empresa
  • carreres atractives i desafiants
  • oportunitats per a l’actualització de les capacitats i el reciclatge de treballadors

Es convidarà a tots els interessats: els proveïdors, els alumnes, pares, empreses, organitzacions empresarials, Centres de formació, organitzacions d’aprenentatge d’adults, investigadors, assessors professionals, els Estats membres i altres països participants, els agents socials i la societat en general.


“Kick-off meeting” de la plataforma Europea d’especialització intel·ligent  per el sector agroalimentari

eu5Florencia, 6 i 7 de desembre

Plataforma d’Especialització Intel·ligent en la Indústria Agroalimentària (S3P Agroalimentària) està destinada a accelerar la innovació i promoure la transformació econòmica regional a través del desenvolupament de noves cadenes de valor. El principal objectiu de la plataforma és facilitar la creació d’una canonada d’inversió de projectes en noves àrees de creixement a tota la UE.

La plataforma enllaçarà les diferents regions d’Europa que tenen un objectiu comú de desenvolupar determinades parts de les seves economies següents estratègies d’especialització intel·ligent. D’aquesta manera es crearan cadenes de valor a escala europea. Els projectes, que hauran de realitzar-se sota la plataforma, es financen amb càrrec als instruments existents, com els fons d’ESI.

Aquest esdeveniment de llançament de la Plataforma d’Especialització Intel·ligent en Agroalimentació és coorganitzat per la Plataforma S3 de la Comissió Europea i el Govern de la Toscana. El taller es durà a terme els dies 6-7 de desembre de 2016, Florència (Itàlia). Les autoritats regionals i nacionals, així com els actors regionals (incloent grups, empreses, institucions acadèmiques, ciutats, etc.) es reuniran per discutir les oportunitats d’inversió conjunta en àrees temàtiques específiques.

L’esdeveniment està obert a totes les regions compromeses – aquells que ja han expressat el seu interès i les que li agradaria seguir endavant.


Seminari sobre les disposicions laborals en els acords comercials internacionals

eu6Brussel.les 6 de desembre

Aquest seminari, que tindrà lloc a Brussel·les el 6 de desembre, presentarà els informes finals d’un projecte integral de l’Organització Internacional del Treball que avalua l’impacte de les disposicions laborals en els resultats del mercat de treball.

Aquests acords inclouen disposicions laborals. Gairebé la meitat d’aquests acords comercials amb disposicions laborals existeixen des del 2008. Això indica que les disposicions laborals s’estan convertint en una eina comuna per a la promoció de les normes laborals en els acords comercials.

Aquesta expansió proporciona oportunitats per a l’enfortiment dels drets laborals al món. També planteja desafiaments i preguntes sobre l’aplicació d’aquestes disposicions laborals i la participació dels interessats.

Aquest seminari explorarà aquestes preguntes, reptes i preguntes basades en les conclusions dels informes del projecte. La discussió s’organitzarà com un panell interactiu. L’informe serà presentat pel Departament d’Investigació de l’OIT i comentat per experts acadèmics. Això serà seguit per una taula rodona amb els legisladors de la UE i dels interlocutors socials europeus.

Els participants inclouran a funcionaris de govern, delegats dels sindicats, les organitzacions d’ocupadors i de la societat civil i acadèmics. El seminari serà inaugurat per un grup d’alt nivell de funcionaris de la UE i de l’OIT, i Marianne Thyssen, Comissari d’Ocupació, Afers Socials, capacitats i la mobilitat de la feina, farà les observacions finals.


Innovació revolucionària: ¿com podria canviar la innovació del nostre món?

eu7Brussel-les 7 de desembre

La conferència té com a objectiu:

Presentar innovacions revolucionàries en els àmbits seleccionats; reunir investigadors, innovadors, empresaris, empresaris i responsables polítics per discutir l’impacte de la innovació en el futur i els canvis que haurem de fer front; i obrir la discussió sobre les dimensions socials i econòmiques de la innovació revolucionària.

La Presidència eslovaca del Consell de la UE és la co-organització d’aquesta conferència amb l’Oficina d’Enllaç d’Eslovàquia per a la Recerca i Desenvolupament a Brussel·les i el Centre d’Eslovàquia d’informació científica i tècnica. La Secretaria General del Consell està donant suport per a aquest esdeveniment.


Invertir en la joventut d’Europa

eu87 desembre 2016

El 7 de desembre de 2016, la Comissió presentarà la seva iniciativa de joves. La Iniciativa de la joventut reflecteix la determinació de la Unió Europea per atendre bé per a la seva generació jove i establirà noves mesures per reforçar el suport dels joves mitjançant l’ampliació d’oportunitats. Un dels elements principals del paquet serà el Cos de Solidaritat Europeu, que ha estat anunciat pel president Juncker en la seva 2016 l’Estat de la Unió Europea.


ENTSO-E annual conference 2016 – the Energy Union for you

eu9Brussel-les 8 de desembre

La conferència, organitzada per la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d’Electricitat (ENTSO-I), sota el patrocini de la Presidència eslovaca de la UE, se centrarà en les característiques clau d’estratègia de la Unió d’Energia de la UE. L’esdeveniment s’abordarà la qüestió dels beneficis de la Unió d’Energia per als ciutadans europeus, l’economia i la indústria, així com el futur de les ciutats intel·ligents.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La norma SGE 900: una alternativa a la Direcció empresarial

Next Story

Les noves competències professionals

Latest from ODS i RSC