Com aplicar el Big Data en la gestió de persones

El Big Data té una aplicació en totes les àrees relacionades amb el departament de gestió de persones. Un dels àmbits on es comença a introduir amb força és en la selecció de personal. El Big Data i la intel·ligència artificial esdevenen eines potents que agilitzaran l’operativa del procés de selecció. Els reclutadors tindran elements suficients que permetran seleccionar el perfil més adient a partir d’un tractament exhaustiu de les dades disponibles.

Des de la fase de reclutament amb l’automatització de la difusió de les ofertes de feina i la gestió de candidatures, fins a etapes més avançades, el Big Data permetrà contrarestar subjectivitat de la persona que realitza la selecció.

Al llarg de les diferents fases les persones participen en jocs virtuals i simulacions que aniran nodrint d’informació el sistema. En l’última, dedicada a l’entrevista personal, és on la intel·ligència artificial pot aportar l’anàlisi de veu que permetrà detectar, analitzar i informar sobre les actituds de les persones, un dels aspectes més complexos de detectar en els processos de selecció. Per tant, la tecnologia serà un aliat clau dels departaments de Recursos Humans en un futur immediat.

Els avantatges de la transformació digital se centren a dotar de major agilitat; es produeixen menys errors ja que es disposa d’un major nombre de dades per a decidir la candidatura més adient, i els processos més objectius eliminen la subjectivitat derivada dels prejudicis i creences del seleccionador/a, alhora que són una font de coneixement i creixement de l’àrea de gestió de persones.

En l’actualitat trobem diferents solucions i softwares orientats a la gestió de persones, de manera que no únicament tenen un impacte en la selecció de personal sinó també en l’àrea de formació a través de tecnologia i plataformes d’e-learning que faciliten una millor experiència formativa a la persona.

Aquesta transformació serà clau per a potenciar el talent organitzatiu a través de les eines d’avaluació de l’acompliment que aportaran llum en l’anàlisi de dades per a detectar els gaps competencials i visualitzar les mancances i fortaleses d’equips i persones.

En aquesta línia, el sistema de People Analytics permetrà prendre decisions basades en algoritmes i estructures de dades, estadístiques i mètriques. En conclusió, l’automatització de processos operatius de l’àrea permetrà una millor relació entre l’empresa i els col·laboradors/es.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

2021: Quadern de bitàcola per a pimes i autònoms

Next Story

WhatsApp Business i pimes

Latest from Competitivitat