Peatges, el perquè de tot plegat

El model de infraestructures de l’Estat Espanyol ha estat profundament injust i desequilibrat, penalitzant unes zones vers les altres. Mentre existien grans

Més