Calcula la teva pensió de jubilació

Una de les principals preocupacions dels treballadors, tant per compte aliè com per compte propi, és el càlcul de la quantia de la pensió de jubilació. Una gran quantitat de ciutadans acudeixen a professionals i organismes públics amb la missió de preveure si les cotitzacions que han pagat al llarg de la seva vida laboral seran suficients per percebre una pensió digna.

Alguns autònoms pretenen incrementar la seva base de cotització per desconeixement a una edat tardana, en què la llei estableix uns límits màxims de cotització. Per tal que això no succeeixi i siguis a temps d’incrementar la teva base de cotització, t’ensenyarem a calcular la teva pensió de jubilació, ja que el càlcul és bastant més senzill del que es creu, almenys en la majoria dels casos.

1r Pas: Càlcul de les bases de cotització

La pensió que li correspon al treballador per compte d’altri/compte propi es calcula tenint en compte les bases de cotització dels últims 22 anys el 2019, que pujarà progressivament fins als 25 anys el 2022.

 • Com pots obtenir les bases de cotització? Per obtenir l’informe de les bases de cotització, en primer lloc has d’estar en possessió d’un certificat digital expedit pel FNMT-persona física- o, en cas contrari,, acudir a la seguretat social. En cas que optis per obtenir el certificat digital, a la seu electrònica de la seguretat social trobaràs un apartat  el qual et permetrà sol·licitar l’informe de les bases de cotització. Els passos són els següents:Sol·licitud de certificat digital FNMT-Persona física a l’INSS-Descarregar certificat-Instal·lar certificat-Anar a la pàgina de la seguretat social-Seu electrònica- Ciutadans-informe i certificats-informe de bases de cotització.
 • Per a què serveixen les bases de cotització? Les bases de cotització són essencials per al càlcul de la base reguladora. Un cop disposis d’aquesta informació, has de prestar atenció ara a un concepte: el període de referència. Tal com hem esmentat anteriorment, el període de referència és de 22 anys (264 mesos) al 2019.

 2n Pas: Actualitzar les bases de cotització

Abans de sumar les bases de cotització, el primer que hem de fer és actualitzar les rendes de tots els anys, és a dir, actualitzar els últims 22 anys segons la revaloració de l’IPC.

 • Com puc revaloritzar les rendes? A través de l’eina de càlcul de rendes de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A la seva pàgina web pots realitzar any a any totes les actualitzacions.
 • 2.1 Sumar les bases de cotització: Un cop actualitzades les rendes dels últims 264 mesos (22 anys al 2019), les hem de sumar. Sense oblidar que siguin els últims 22 anys immediatament anteriors al teu fet causant.

3r Pas: Calcular la base reguladora

Un cop sumades les bases de cotització, hem de dividir el resultat obtingut entre 308 (al 2019). Per al 2020 el resultat anterior s’hauria de dividir entre 322. La quantitat resultant serà la teva base reguladora.

 4t Pas: Calcular el percentatge aplicable

Per conèixer la quantia final és indispensable calcular el percentatge aplicable. Per poder gaudir del 100% de la base reguladora (pensió de jubilació) has de complir amb els requisits actuals de cotització, que són:

 • Per al 2019: Edat mínima de jubilació 65 anys: 36 anys i 9 mesos o més.
  Edat mínima de jubilació 65 anys i 8 mesos: Menys de 36 anys i 9 mesos.
 • Per al 2020: Edat mínima de jubilació 65 anys: 37 anys o més.
  Edat mínima de jubilació 65 anys i 10 mesos: Menys de 37 anys.

En cas contrari, et correspondrà un percentatge diferent al 100%. La Llei estableix que si has cotitzat un mínim de 15 anys s’aplicarà un percentatge del 50%, i si has cotitzat més de 15 anys s’aplicarà una pujada per cada mes addicional. Existeix una escala de reducció progressiva en funció dels anys cotitzats.

 • Per al 2018-2019: Per cada mes addicional entre els mesos 1 i 163, la quantia pujarà un 0,21% i 0,19% per als següents 83 mesos.
 • Per al 2019-2022: Per cada mes addicional entre els mesos 1 i 106, la quantia pujarà un 0,21% i 0,19% per als següents 146 mesos.
 • Per al 2023-226: Per cada mes addicional entre els mesos 1 i 49, la quantia pujarà un 0,21% i 0,19% per als següents 209 mesos.

5è Pas: Quantia de la pensió de jubilació

En aquest procediment només hem de multiplicar la base reguladora pel percentatge que resulta dels anys cotitzats.

6è Pas: Comprovar si la quantia se situa entre els mínims i màxims en cas de la jubilació ordinària.

 • Quantia mínima per al 2019: Si tens + de 65 anys i tens un cònjuge a càrrec: 11.701,20 € anuals o 835,80 € mensuals en 14 pagues. Si tens + de 65 anys i no tens un cònjuge a càrrec: 9.000,60 € anuals o 642,90 € mensuals en 14 pagues.
 • Quantia màxima per al 2019: La quantia màxima és de 2.659,41 € al mes en 14 pagues i de 37.231,74 € anuals.

Senwei Zhou
Autònoms PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Ceres Roura: la internacionalització de la pime catalana

Next Story

Organitza’t millor a la feina: planifica les teves tasques i endreça el teu material

Latest from Consells empresarials