Catalunya Exporta: El camí internacional de les pimes

Malgrat el complex context internacional actual, el comerç exterior demostra una gran resiliència i continua sent una de les principals palanques d’impuls econòmic. Particularment, les empreses catalanes estan experimentant un notable èxit en l’àmbit de l’exportació. Segons dades proporcionades per ACCIÓ, les exportacions catalanes van registrar un creixement del 6,1% el 2023, superant per primera vegada la marca dels 100.000 milions d’euros. Així mateix, ICEX anunciava que les exportacions espanyoles van arribar als 383.700 milions d’euros en el mateix any, el segon millor de la sèrie històrica.

Per a poder assolir aquestes xifres, la política comercial de la Unió Europea juga un paper clau. Tenint en compte les estadístiques de la Comissió Europea, el 2022 la UE va ser la segona exportadora mundial de béns (14%), després de la Xina (18%), però davant dels Estats Units (10%). Els acords comercials creen noves oportunitats de negoci, i gràcies a això, avui en dia la UE compta amb la xarxa comercial més gran del món, amb més de 40 acords individuals amb països i regions. No obstant això, el disseny d’aquests mecanismes requereix una sintonia entre defensar els valors europeus i mantenir la competitivitat dels seus sectors en els mercats.

Les pimes catalanes també es poden beneficiar d’aquesta situació econòmica, si és que no hi estan participant ja. A més a més, actualment, els avenços tecnològics fan que sigui més fàcil que mai accedir als mercats d’exportació i captar nous clients. Vendre a mercats estrangers és una via per millorar diferents parts del negoci, a continuació us presentem alguns d’aquests aspectes:

  • Augment de la facturació: L’exportació permet augmentar el volum de negoci i la rendibilitat, proporcionant així estabilitat financera (especialment en termes d’estacionalitat) i un valor incrementat per als accionistes. Per altra banda, una font addicional d’ingressos derivada de la diversificació dels mercats compensa les fluctuacions econòmiques nacionals.
  • Millora del perfil d’empresa: Afegint la dimensió internacional de l’exportació, la imatge i el perfil de l’empresa es veuran millorats en un escenari global. Les empreses que exporten són percebudes com a players importants en el mercat global, consolidant la seva reputació i prestigi tant en l’àmbit nacional com internacional.
  • Optimització de l’eficiència: Accedir a nous mercats comporta també un augment del volum de comandes, això incrementa l’eficiència en la fabricació i redueix costos significativament. Alhora, la competència internacional obliga a ser més eficients. No hem de percebre aquests competidors com una amenaça, sinó com una oportunitat de millora contínua.
  • Desenvolupament de productes: Comercialitzar en més mercats ajuda a desenvolupar productes per adaptar-se a les demandes dels consumidors estrangers. Mitjançant la innovació i la resposta a les necessitats dels clients internacionals, les empreses poden crear un avantatge competitiu fonamental i assegurar un creixement sostenible a llarg termini.

Aprofitar les oportunitats internacionals pot ser un punt d’inflexió per a les empreses catalanes, obrint nous horitzons i potenciant el seu creixement i competitivitat en un mercat global. Abans, però, d’optar per aquesta via, cal assegurar-se d’estar correctament preparat. S’ha d’investigar els mercats objectius, considerar les diferències legals, financeres i culturals i identificar quins canals de venda són els més adequats, entre altres aspectes.

ACCIÓ convoca, cada any, una línia d’ajuts per ajudar a les pimes catalanes a donar les seves primeres passes cap a la internacionalització. Es tracta dels Cupons Iniciació Exportació, la convocatòria 2024 obrirà al mes de maig. S’ofereix un descompte econòmic directe que es pot bescanviar per al desenvolupament d’un Pla de Promoció Internacional, o bé per a la Subcontractació d’un Export Manager. Estàs preparat, a tots els nivells, per expandir el teu negoci?
Per a més informació: Marc Collado – mcollado@pimec.org

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

“La nostra estratègia de RSE es fonamenta en tres pilars: la sostenibilitat, la qualitat i la innovació”

Next Story

Què poden fer les empreses en relació amb l’ecodisseny i la sostenibilitat?

Latest from Competitivitat