Com aconseguir el codi LEI: l’identificador que identifica les entitats legals a nivell mundial

El codi LEI (Legal Entity Identifier) es un codi que identifica unívocament a les entitats legals a nivell mundial. D’acord amb la normativa europea, el codi LEI ha de ser emprat per identificar les parts contractants en les transaccions financeres a tot el món i fer més fàcil per als reguladors conèixer els possibles riscos sistèmics en les primeres fases. L’objectiu final és millorar la gestió dels riscos financers.

Davant les dificultats evidenciades durant la crisi de Lehman Brothers per conèixer i avaluar adequadament les interdependències existents en els mercats financers globals, el G-20 va posar en marxa el projecte LEI per tal de dotar a aquests mercats d’una major transparència.

El codi LEI està basat en les especificacions de l’estàndard ISO 17442, que determina l’estructura de l’identificador (codi alfanumèric de 20 posicions), així com la informació bàsica que ha de recollir (nom oficial de l’entitat, adreça de la matriu, data d’assignació del LEI …).

Aquesta informació bàsica ha anat ampliant-se a mesura que s’ha avançat en el disseny del sistema. Addicionalment, des de maig de 2017 s’ha començat a incorporar de manera gradual informació addicional, relativa a les relacions de propietat entre entitats. Atès que un dels trets fonamentals del LEI és la seva vocació de bé públic, tant el codi com la informació que no està subjecta a restriccions de confidencialitat són d’accés lliure.

Qui ha de tenir un LEI?

Persones jurídiques que participen als mercats financers mitjançant operacions de repòs, derivats o valors.

A qui s’ha de facilitar el LEI ?

Les empreses de serveis d’inversió i les entitats de crèdit que executin transaccions sobre instruments financers admesos a negociació en un mercat per compte de clients que siguin persones jurídiques, han d’obtenir el LEI d’aquests clients abans d’executar les operacions. En cas contrari, l’intermediari financer no podrà executar les operacions.

Quan s’ha de tenir el LEI?

  • Abans de l’1 de novembre de 2017: Clients que operin amb derivats (ja siguin de mercat organitzat o OTC’s) i amb assegurances de canvi. Comptes 49 i 83.
  • Abans del 3 de gener de 2018: Clients que operin amb renda variable i renda fixa, comptes 01, 47 i 30.

On s’obté el LEI?

Al Registre Mercantil. L’emissió i gestió del LEI a Espanya ha estat confiada als Registradors Mercantils, essent el Col.legi de Registradors d’Espanya la institució encarregada de coordinar el funcionament del sistema.

 

Podeu fer la sol.licitud del LEI mijançant aquest portal

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Exitosa reclamació de nul.litat de les clàusules sòl per part de les empreses

Next Story

Ni plou, ni plourà! Tenim anticicló per estona: predicció meteorològica del 7 al 13 d’octubre 2017

Latest from Competitivitat