Exitosa reclamació de nul.litat de les clàusules sòl per part de les empreses

Una recent sentència obre pas a l’exitosa reclamació de nul.litat de les clàusules sòl per part de les empreses.

Un jutjat d’Almuñécar, Granada, ha dictat recentment una sentència innovadora pel que fa al tractament que, fins ara, es feia en l’àmbit judicial  de les anomenades clàusules sòl.

Si bé són conegudes les múltiples resolucions que sentenciaven el caràcter abusiu de les esmentades clàusules quan el contractant era un consumidor, no passava el mateix quan ho era una entitat mercantil o empresari, doncs en tals supòsits es considerava no aplicable el doble control de transparència que s’exigeix envers els consumidors.

 

Certament, a l’àmbit del consum, les clàusules sòl han de complir, per ser lícites, amb la transparència formal (claredat en la seva redacció), superant així el control d’incorporació al contracte, i amb un segon control de transparència (qualificat o material), referit a la comprensibilitat real de la clàusula per part del consumidor.

Basant-se en aquest segon control, moltes sentències desestimaven les demandes  instades per empreses i empresaris que interessaven la nul.litat de les clàusules sòl, doncs entenien que en l’àmbit empresarial no era acollible la manca de comprensió dels efectes de la clàusula sòl, donada la professionalització inherent a tal sector.

 

Aquesta recent sentència, juntament amb d’altres dictades anteriorment, comença a consolidar un nou tractament pel que fa a la nul.litat de les clàusules sòl subscrites per empresaris

Així doncs, aquestes condicions, per ser lícites a l’àmbit empresarial, hauran de complir no només amb el primer control de transparència esmentat, sinó que també hauran de respectar els límits que operen en qualsevol clàusula negocial amb caràcter general fora de l’àmbit dels consumidors i que, resumint, vindrien a ser les lleis imperatives i d’altres límits com la bona fe contractual.

 

Precisament per manca de bona fe i desequilibri entre els drets i obligacions de les parts, que es va traduir en un abús per part del banc, s’ha conclós en casos com el present la nul.litat de les clàusules sòl subscrites en l’àmbit empresarial.

En conseqüència, l’entitat bancària va ser condemnada a tornar al reclamant la totalitat dels imports pagats per aquest en concepte de clàusula sòl

Des del departament jurídic de PIMEC podem estudiar el cas d’aquelles empreses i empresaris que hagin convingut clàusules sòl i, si s’escau, interposar l’oportuna reclamació.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

5 tècniques que us ajudaran a motivar els equips de treball

Next Story

Com aconseguir el codi LEI: l’identificador que identifica les entitats legals a nivell mundial

Latest from Competitivitat