Consells pràctics davant el Brexit

Tot just fa uns mesos que el Regne Unit votà la seva sortida de la Unió Europea (el Brexit), un procés que encara pot durar 2 anys però que genera incertesa als empresaris. Tot i que encara és aviat per prendre decisions radicals, els empresaris poden considerar les següents recomanacions a partir dels riscos que implica aquest procés inèdit:

Risc de tipus de canvi davant el Brexit

el Brexit està generant turbulències als mercats financers i monetaris, provocant una davallada històrica de la Lliura esterlina.

El tipus actual de 1,19 Euros per Lliure podria arribar a la paritat segons algunes fonts.

Es recomana que els exportadors catalans emprin sempre l’euro com a referència en les seves transaccions, o bé cobreixin el risc de canvi amb instruments bancaris apropiats. Els importadors de productes britànics es poden beneficiar de la caiguda de la Lliure, però els convindria també cobrir el risc de canvi.

Risc comercial davant el Brexit

no es preveu que el Regne Unit abandoni totalment el sistema comercial comunitari, doncs segurament s’integrarà en l’Espai Econòmic Europeu (EEE), del qual en formen part la UE i l’EFTA (Irlanda, Noruega, Suïssa).

L’EEE no és però una unió duanera, sinó una zona de lliure canvi, la qual cosa implica que els productes britànics i comunitaris circularien lliurement entre els territoris però sotmesos a regles d’origen i no sempre amb aranzel zero.

Per tant, recomanem que els exportadors catalans s’habituïn a incloure els Incoterms en la seva relació comercial amb el Regne Unit, indicant per exemple que els preus són “CIF”, de manera que els futurs aranzels quedarien coberts sempre pel client britànic. Caldrà prestar especial atenció també als productes catalans amb alt percentatge de components de tercers països, doncs potser no tindran accés privilegiat al Regne Unit en funció de les regles d’origen de l’EEE.

Recomanem doncs anar revisant els petits detalls de les relacions comercials amb el Regne Unit, sense prendre però, decisions precipitades ni radicals.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La cultura de la prevenció de riscos laborals, un tema pendent

Next Story

Extinció del contracte dels agents comercials: forma, requisits i conseqüències

Latest from Competitivitat