Consells sobre continguts duplicats a Internet

Com a tutor de continguts, us facilito un senzill consell que evitarà que Google penalitzi algunes de les nostres publicacions en les pàgines web, blogs, etc.

Google detecta quan dues pàgines tenen un mateix text. Per tant, no hem de copiar i enganxar mai articles sencers d’altres fonts. A banda que èticament i legalment és reprovable, Google penalitza aquestes pàgines mostrant-les molt enrere en els resultats quan algú fa una cerca.

Si redactem continguts i escrivim un text llarg que volem publicar en dos o més canals diferents -per exemple: a la nostra pàgina web, a LinkedIn, a Medium o en un portal del nostre sector- el cercador detectarà aquestes duplicitats i penalitzarà uns o altres.

Hi ha dues solucions per a evitar-ho: una és canviar la redacció i composició del text en cada canal on es publicarà i, l’altra, consisteix a dir directament al cercador quin és el text canònic que volem que indexi i mostri en els resultats i quins són els duplicats. Hi ha diverses formes de fer-ho i la més senzilla és indicar, al final dels “duplicats”, l’enllaç al text original. Per exemple, podem escriure abans: “Prèviament publicat a” o “Font:”, o alguna altra frase.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La bretxa salarial al recent acord interprofessional de Catalunya

Next Story

Màrqueting per a no marquetinians. Imatge i missatge

Latest from Competitivitat