La constant inseguretat jurídica en l’àmbit laboral

Fa uns dies des de PIMEC, alertàvem dels riscos que podria suposar l’increment de les quanties de les indemnitzacions, pels seus efectes en els costos salarials i els seus efectes pel que fa a la desincentivació en la contractació. La constant inseguretat jurídica en l’àmbit laboral que se’n deriva de la sentència del TSJPB, suposa una nova càrrega per a les empreses.

Des de la patronal, consideràvem que la sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPB), que equiparava la indemnització per finalització d’un contracte temporal a la indemnització per acomiadament, podria comportar greus problemes econòmics per a les empreses, tenint en compte que no disposaran de l’aprovisionament que suposa el diferencial entre els 12 dies d’indemnització regulats a l’Estatut dels Treballadors per a treballadors temporals i els 20 que ara entén el TSJPB que corresponen a la finalització del contracte temporal.

En aquest sentit, i davant d’aquesta situació, PIMEC va demanar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que traslladés amb la màxima immediatesa les conclusions de les reunions mantingudes pel grup d’experts constituït el passat 17 d’octubre, amb l’acord del Ministeri i els agents socials i que hauria de ser objecte d’un acord transversal entre les diferents forces de l’arc parlamentari.

Cal, amb urgència, efectuar una actualització de la legislació laboral espanyola d’acord amb el Dret de la Unió Europea i es fa necessari que aquesta actualització permeti contemplar tant l’estacionalitat dels diferents sectors, com les situacions de necessària temporalitat, sense que això suposi una penalització ineludible per a les empreses.

En aquest context, hem alertat dels riscos que pot suposar aquest increment de costos salarials, ja que pot comportar la desincentivació en la contractació, tenint en compte que no es poden repercutir en el preu dels productes o serveis les càrregues que se’n deriven. De nou, aquest fet, dóna lloc a una diferència entre empreses grans i petites, ja que les primeres tenen més capacitat financera per suportar-ho.

Per tot plegat, des de PIMEC seguirem demanant que es valorin les quanties de les indemnitzacions quan les causes no siguin imputables a la voluntat de l’empresa i, per tant, que es racionalitzin les indemnitzacions en els casos de finalització dels contractes temporals i d’acomiadaments per causes objectives. Finalment, no podem deixar de dir que en breu, caldrà afrontar una major simplificació i clarificació del marc laboral, que permiti augmentar la seguretat jurídica amb la que operen les nostres empreses.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Ja és possible deduir i bonificar les despeses en R+D+i a la vegada!

Next Story

Cal reformar el sistema elèctric espanyol?

Latest from Panorama