Criteris de l’etiqueta ecològica de la UE per a l’allotjament turístic

En el Pla d’Acció d’Economia Circular, la Comissió s’ha compromès a prendre mesures per millorar l’utilització de l’etiqueta ecològica de la UE(1). Com a seguiment a aquesta acció, el 25 de gener, la Comissió ha adoptat la Decisió (UE) 2017/175 de la Comissió de 25 gener 2017 relativa a l’establiment dels criteris de l’etiqueta ecològica de la UE per a l’allotjament turístic.

Els criteris revisats en aquesta decisió tenen per objecte promoure la utilització de fonts d’energia renovables, estalviar aigua i energia, reduir els residus i millorar el medi ambient local. Els criteris revisats, juntament amb els requisits d’avaluació i verificació corresponents, han de ser vàlids durant un període de cinc anys a partir de la data de notificació de la present Decisió, tenint en compte el cicle d’innovació d’aquesta categoria de productes

La present decisió ha adoptat els següents criteris:

La categoria de productes «allotjament turístic» inclourà la prestació de serveis d’allotjament turístic i serveis de càmping i qualsevol dels següents serveis auxiliars en el marc de la gestió del proveïdor d’allotjament turístic:

  • serveis de restauració
  • instal·lacions recreatives o de benestar físic
  • zones verdes
  • locals per a actes específics com congressos d’empreses, reunions o activitats de formació
  • instal·lacions sanitàries, lavabos i cuines o centres d’informació a disposició de turistes, viatgers i llogaters de càmping per a ús col·lectiu

Queden exclosos de la categoria de productes «allotjament turístic» els serveis de transport i viatges d’esbarjo.

A l’efecte de la present Decisió, s’entendrà per:

«Serveis d’allotjament turístic», l’oferta a turistes, viatgers i llogaters d’allotjament protegit per pernoctar en habitacions dotades almenys d’un llit i d’instal·lacions sanitàries privades o compartides, a canvi del pagament d’una quantitat;

«Serveis de càmping», l’oferta a turistes, viatgers i llogaters de parcel·les equipades per a qualsevol de les següents estructures: tendes de campanya, caravanes, furgonetes d’acampada, autocaravanes, bungalous i apartaments, així com instal·lacions sanitàries privades o compartides, a canvi del pagament d’una quantitat;

«Serveis de restauració», l’oferta d’esmorzars o altres menjars; «Instal·lacions recreatives o de manteniment de la forma física», les saunes, piscines, instal·lacions esportives i centres de benestar per a clients, per a no residents, o per tots dos;

«Zones verdes», els parcs, jardins o altres zones exteriors oberts als turistes, viatgers i llogaters.

Els criteris de l’etiqueta ecològica de la UE aplicables a la categoria de productes «allotjament turístic», així com els requisits d’avaluació i verificació corresponents, seran vàlids durant cinc anys a partir de la data de notificació de la present Decisió.

El catàleg dels serveis d’allotjament turístic registrats està disponible en: http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en

(1)L’Etiqueta ecològica de la Unió Europea és el sistema d’etiquetatge ecològic voluntari, creat per la Unió Europea l’any 1992, per promoure la comercialització de productes i serveis que siguin més respectuosos amb el medi ambient.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Dayketing, treu-li partit al calendari i comunica

Next Story

Top Tendències en Comunicació 2017

Latest from ODS i RSC