El préstec participatiu: una via de finançament alternativa

Vivim moments d’extraordinària complexitat, no menor en el social i polític que en l’econòmic, que la petita i mitjana empresa catalana en general, i el col·lectiu de start-ups en particular, està vivint amb especial preocupació i incertesa.

L’objectiu de les línies que segueixen no és altre que poder compartir, des d’aquesta privilegiada tribuna que em brinda PIMEC, les línies d’actuació que des ENISA estem impulsant a favor d’aquests col·lectius, en la confiança que a poc a poc s’anirà recuperant la normalitat perquè les empreses tornin a trobar l’entorn de tranquil·litat i seguretat que necessiten per seguir construint un teixit productiu i un ecosistema emprenedor dinàmics, moderns, oberts i competitius.

El paper de les pimes i les start-ups en l’economia catalana

Per tots és ben conegut el paper que les pimes i les start-ups exerceixen en l’economia de Catalunya

les pimes, per la seva aportació al PIB i pel seu pes en el teixit empresarial i en l’ocupació de la comunitat, similars d’altra banda a les del conjunt de l’economia espanyola.

les start-ups, per la seva capacitat d’accelerar la innovació en sentit ampli, considerant no només aspectes tecnològics o millores en els productes, sinó oferint nous plantejaments i noves solucions a les cadenes de valor i en els mateixos models de negoci. I, fruit d’això, per la seva contribució a la modernització i revitalització de sectors econòmics tradicionals; a la generació de noves ocupacions de qualitat; i a la captació de capital estranger procedent d’inversors internacionals que, de forma creixent, estan fixant la seva atenció en el dinàmic ecosistema emprenedor espanyol.

Totes elles, pimes i start-ups, han de fer front a un dels trets més definitoris de la nostra economia: l’elevat pes de la finançament bancari . Un fet que, en si mateix, no ha de suposar una dificultat en condicions econòmiques de normalitat, però que esdevé un greu llast en moments de crisi i escassetat de crèdit, com ha quedat palès en el passat recent.

Convé per tant, i així s’ha reconegut des de les diferents administracions, potenciar les vies de finançament alternatives a la bancària (tant públiques com privades), ja que la capacitat de creixement de tota economia depèn, en última instància, de poder comptar amb un sector financer desenvolupat, competitiu, especialitzat i diversificat.

ENISA apareix així com un instrument del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat per a la finançament a pimes i emprenedors a través de la figura del préstec participatiu. Un instrument en el qual ENISA s’ha especialitzat al llarg d’aquests últims anys, i en el qual és líder en la seva concessió, tant pel nombre d’operacions, més de 5.200 préstecs, com pel volum de finançament, més de 830 milions d’euros desemborsats. A través dels seus diferents línies, ENISA acompanya les empreses durant totes les seves etapes de desenvolupament des de la fase de creació ( Línia Joves Emprenedors i Línia Emprenedors ) fins a les de creixement i consolidació ( Línia de Creixement ), mitjançant préstecs entre 25.000 € i 1.500.000 €, i sense més avals i garanties que les del propi projecte empresarial

LÍNIA JOVES EMPRENEDORS LÍNIA EMPRENEDORS LÍNIA CREIXEMENT
De 25.000 € a 75.000 € De 25.0000 € a 300.000 € De 25.000 € a 1.500.000 €
Dirigida a finançar a pimes de recent constitució (menys de dos anys), creades per emprenedors de fins a 40 anys.

+ info

Adreçada a donar suport financer a pimes de recent constitució (menys de dos anys), promogudes per emprenedors sense límit d’edat.

+ info

Dirigida a finançar projectes empresarials en fase de creixement, enfocats a una millora competitiva; expansió, avenços tecnològics …

+ info

Catalunya ha estat, i seguirà sent, una de les principals destinatàries d’aquest finançament. de fet, la comunitat ocupa en l’actualitat la primera posició en el rànquing nacional per volum d’inversió rebuda, amb un pes que representa prop del 30% del total de la cartera d’ENISA. l’any passat, les empreses de Catalunya van representar més d’un terç dels 808 préstecs aprovats, per un import proper als 30M €, i en l’any en curs aquest pes es va a veure superat ja que, h asta el moment, els préstecs pre-aprovats a les pimes i start-ups catalanes representen ja el 36% del total de préstecs aprobados. Aquestes xifres d’ENISA a Catalunya han estat possibles, i així cal reconèixer-ho, per l’extraordinària col·laboració existent entre les diferents institucions, públiques i privades, de suport a la pime i l’emprenedoria. Amb Acció, Barcelona Activa, l’Institut Català de Finances i la pròpia PIMEC venim organitzant i participant en un nombre molt important d’activitats (més de trenta només en el que va d’any), en què hem pogut donar a conèixer, de forma conjunta, les nostres respectives propostes de valor per a les pimes i start-ups de l’ecosistema.

Entre tots hem estat capaços, així, de crear una xarxa de suports complementaris, de la qual cada vegada més empreses de Catalunya s’estan beneficiant. El nostre objectiu no és altre que seguir transitant per aquest camí de la col·laboració que tan bons resultats ha llançat fins al moment, fent bo així, un cop més, el conegut proverbi que diu que si es vol anar ràpid cal caminar sol, però si vol arribar lluny és millor viatjar acompanyat.

Bruno Fernández Scrimieri, Conseller Delegat Enisa, Impuls financer a la pime

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Tendències: Automation, Inbound i Drip Marketing

Next Story

Com realitzar amb èxit la successió familiar a la següent generació

Latest from Competitivitat