Els plans d’igualtat i la seva implantació a les pimes

Male equals female concept with businessman hand holding against blackboard background.

El 7 de març del 2022 es va iniciar l’últim període de transitorietat en la implementació escalonada de plans d’igualtat, el qual obliga les empreses a partir de 50  persones treballadores a comptar amb un pla d’igualtat.

D’acord amb la Llei d’Igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. També han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació dels treballadors, encaminades a evitar qualsevol classe de discriminació entre dones i homes en l’organització.

Una de les eines principals per evitar aquestes desigualtats i discriminacions s’articula mitjançant els Plans d’Igualtat, els quals han d’incloure totes les persones de l’empresa i han de tractar les següents matèries: accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

La responsable d’Integració Laboral i Compromís Social de PIMEC, M. Ángeles Benítez, explica sobre l’ampliació de l’obligació a les empreses de 50 a 100 treballadors, que “té un impacte elevat en la integració de polítiques d’igualtat”. De fet, segons càlculs de la patronal, “aproximadament s’aplica a més de 2.500 empreses”.

Aquest període de transitorietat, que ha estat marcat per la situació de pandèmia, ha pogut dificultar a les empreses la implementació i registre dels plans, donades les rigideses burocràtiques que comporten la negociació, l’elaboració i implementació dels plans d’igualtat.

En aquest sentit, Benítez destaca el compromís de PIMEC amb la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació; per tant, valora positivament les polítiques d’igualtat, però considera que aquestes “no haurien de quedar condicionades a rigideses burocràtiques sinó que s’ha de facilitar i agilitzar-ne la gestió tenint en compte les particularitats i recursos de les pimes, amb suport i recursos per a les empreses”.

Alguns casos empresarials d’èxit

Livisto és un grup del sector farmacèutic dedicat a la millora de la salut animal. Segons la seva responsable de Recursos Humans, Natàlia Chacón, es van introduir en el món de la igualtat empresarial pel fet que la llei obliga les empreses de més de 150 treballadors a crear un Comitè d’Igualtat amb dos representants de l’empresa i dos representants del Comitè d’Empresa: “Vam demanar ajuda a PIMEC, ja que ells tenien força experiència en aquest tipus de projecte”.

Natalia Chacón destaca que per a ells ha estat un procediment relativament fàcil per dos factors. El primer, per la bona predisposició de la comissió del pla i pels grans coneixements aportats per la consultora experta en igualtat que va facilitar la patronal. El segon, perquè Livisto ja feia temps que comptava amb uns indicadors que demostren que són una empresa força igualitària, fet pel qual els ha estat més fàcil implementar el Pla d’Igualtat. “Som una empresa amb molta presència femenina en posicions de direcció i de responsabilitat en general, però també en tots els nivells de la companyia, i estem molt orgullosos i orgulloses dels bons resultats que estem tenint gràcies a aquesta realitat”, assegura.

Un altre cas d’èxit és Lehisa, una pime industrial que centra la seva activitat en la fabricació de peces tornejades de precisió. Rosa León, la seva cap de Recursos Humans, explica que amb la implantació del Pla d’Igualtat es volia impulsar l’aproximació de l’empresa a la igualtat total d’oportunitats entre dones i homes, i aconseguir un espai de tolerància i l’accés a una feina remunerada on no hi hagi diferències salarials per raó de sexe. A més, un altre objectiu és el de prevenir i evitar les situacions d’assetjaments que poguessin presentar-se en l’àmbit laboral. “El nostre projecte es va iniciar el juny del 2019 amb la implantació del Protocol d’Assetjament de la mà de PIMEC i durant el segon semestre del 2019 vam participar a la jornada de la patronal sota el títol «Novetats laborals en matèria d’igualtat i registre de jornada», per la qual cosa vam decidir que era un bon moment per començar a treballar en aquest projecte”.

Després d’establir un calendari d’actuació amb diferents etapes, en primer lloc Lehisa va constituir la seva Comissió d’Igualtat i va iniciar un procés de formació a la plantilla.

A conseqüència dels efectes de la pandèmia, el projecte es va endarrerir i no va ser fins al novembre del 2021 que van poder obtenir el certificat de la Generalitat per al Pla d’Igualtat. Rosa León manifesta que “durant l’any 2021 hem implantat un Pla de Conciliació, hem fet una avaluació de riscos psicosocials, i una formació en relació amb el Registro Retributivo y Auditoría Retributiva”.

 

PIMEC t’ofereix assessorament i acompanyament en l’elaboració del pla d’igualtat de la teva empresa prèvia diagnosi de la situació. Per a més informació: https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/medi-ambient-responsabilitat-social-corporativa/plans-digualtat

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

“La pime hauria de tenir un equip responsable de gestionar la diversitat”

Next Story

Metavers: un nou món paral·lel

Latest from ODS i RSC