“La pime hauria de tenir un equip responsable de gestionar la diversitat”

Entrevista a Myrtha B. Casanova, fundadora de l’Institut Europeu per a la Gestió de la Diversitat. En la seva última obra, El Poder de la Diferència, explica com la inclusió de la diversitat és un valor estratègic per a l’empresa perquè en propicia el desenvolupament sostenible. Adverteix, però, que la pime té pendent una gran transformació a fer en aquest àmbit: ha de saber gestionar la força laboral diversa per convertir-la en el recurs més valuós de l’organització.

La pime ha d’estructurar un departament intern per a la gestió de la diversitat?

La gestió de la diversitat no ha de ser un departament més de l’empresa. Les petites i mitjanes empreses i també les grans corporacions han de designar un responsable o un equip de persones per abordar la diversitat com una oportunitat de creixement futur.

La pime té consciència d’aquesta necessitat?

Malauradament, no. A la Unió Europea vam treballar durant deu anys (2000-2010) per analitzar el grau d’implementació d’estratègies d’inclusió de la diversitat a les diferents organitzacions. Una anàlisi que va derivar el 2011 en una llei per respectar-la i protegir-la. A més, el 2010 vam realitzar un estudi que va demostrar que només el 63% de les grans empreses a Europa eren conscients de la necessitat de gestionar la diversitat de la seva força laboral, que ja és diversa de per si, i encara més actualment, en un món tan globalitzat. No obstant això, després de l’anàlisi de 25.000 pimes a Europa, es va evidenciar que només el 3% tenia consciència i sensibilitat sobre la necessitat de gestionar la inclusió, els perfils diversos dels seus empleats, clients, proveïdors… Aquesta falta de sensibilització respecte a la diversitat en el si de la pime, i de l’empresa en general, preocupa moltíssim el món acadèmic, empresarial i científic perquè la pime representa el 97% del teixit empresarial i dona feina al 93% dels treballadors a la Unió Europea. Per tant, és de vital importància per a la sostenibilitat social i econòmica d’arreu que les petites i mitjanes empreses augmentin els seus nivells d’eficàcia i innovació potenciant les diferències entre les seves persones, per tal de contribuir a l’estabilitat i la sostenibilitat del sistema.

Quin és el problema que origina aquesta radiografia del teixit empresarial a Europa?

Cal entendre que el comportament de les persones és una peça clau per al desenvolupament de l’organització, i per mantenir en el futur la seva presència al mercat. Cal comprendre que la diversitat i la capacitat de tenir un comportament inclusiu, respectar i acceptar la diversitat a tots els nivells és quelcom que beneficia el conjunt de l’organització.

Vostè adverteix que la gestió de la diversitat implica inclusió, però la sensació és que a la societat del segle XXI estan sorgint molts col·lectius poc tolerants, contraris a la inclusió.

La inclusió serà bàsica per gestionar la diversitat. La diversitat ha existit al llarg de la història de la humanitat perquè mai dues persones no han estat iguals. La comunitat científica, ja als anys setanta del segle passat, va identificar la diversitat com a factor que distingiria el segle XXI, perquè és la causa del desenvolupament humà. Per tant, ens hauríem de conscienciar que, en lloc de crear conflictes, les diferències ens enriqueixen. Les diferents maneres de pensar, analitzar, investigar, produir… si es respecten, s’inclouen i es potencien, generen desenvolupament i innovació, també a les pimes. Això és el que proposa la ciència de la diversitat i el que es recull a El Poder de la Diversitat.

Considera que la pandèmia de la Covid-19 ens ha conscienciat sobre la inclusió de la diversitat?

La situació que hem viscut ha aprofundit en una cosa que ja sabíem: la globalització ens ha acostat el món, ens ha posat a un clic de la resta del planeta. I consolida la base de la ciència de la diversitat. És a dir, ens ha demostrat que la generació d’innovació és el resultat de persones amb perfils diversos treballant juntes de forma inclusiva. Com ha passat, per exemple, amb la investigació de les vacunes contra la Covid-19. Hi ha una diversitat de recerca que enriqueix la innovació. I qui innova? Doncs persones amb perfils diversos que tenen objectius comuns i que aporten les diferències per detectar oportunitats i generar noves solucions. També és imprescindible per a l’organització, independentment de la seva dimensió, que la seva força laboral tingui el perfil de diversitat necessari per reflectir el dels seus públics externs; com ara clients, proveïdors, accionistes, administracions…. Tot per tal d’incrementar-ne l’eficàcia i, per tant, els resultats financers i de sostenibilitat en els escenaris socioeconòmics actuals i futurs.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Contractació Pública. Com actuar davant l’increment del preu de les matèries primeres?

Next Story

Els plans d’igualtat i la seva implantació a les pimes

Latest from ODS i RSC