En acció amb la formació professional a Catalunya

La millora de la formació professional ha estat una reclamació històrica de PIMEC, perquè ho és també del teixit empresarial: connectar més i millor l’oferta de llocs de treball amb els perfils de les persones que els han d’ocupar per a la millora de la competitivitat de les nostres empreses.

De fet, ho hem anat explicant als nostres estudis, identificant l’alta proporció de persones amb titulació superior, en paral·lel a la baixa de persones amb titulació mitjana, a diferència del que succeeix en altres països del nostre entorn. També hem identificat que aquesta qüestió era un problema estructural que allunyava els nivells competencials de les persones dels perfils professionals demandats (i necessaris) per a les empreses. Aquest fet s’ha accentuat a l’era postcovid amb l’acceleració de les transformacions energètica i digital.

I en l’obstinada dedicació a identificar les necessitats del nostre mercat de treball i les nostres empreses, en evidenciar mancances, posar-les en relleu a tots els espais de participació i representació, hem pogut promoure també la sensibilitat de les institucions i la resta d’agents per a l’impuls d’alguns canvis.

En aquest sentit, a la Comissió Rectora de la Formació Professional del passat mes de març vam assolir un acord per a la planificació de la formació professional a Catalunya, junt amb la resta d’agents socials i econòmics i el Govern. Aquest acord és un instrument que permet establir els criteris de planificació, així com els principals compromisos en matèria d’informació i orientació formativa i professional. L’acord neix amb l’impuls de PIMEC per la necessitat urgent de transformar l’estructura de qualificació professional, i per situar-la com una de les palanques decisives de canvi a Catalunya, ja que impacta tant sobre les trajectòries formatives i professionals de les persones com en l’accés a un nivell més alt de competitivitat de les empreses.

Aquest acord era continuació de l’aposta que PIMEC va fer a la negociació de mesures per als Pressupostos de la Generalitat per al 2023, en què també vam fer una aposta decidida en matèria de formació. Inclou els 42 criteris sobre els quals s’han d’assentar les bases del procediment de planificació de l’oferta formativa, d’entre els quals destaquen aquests: l’increment en 15,5?M€ destinats a la creació de nous cicles; doblar el nombre de persones orientadores; optimitzar els recursos existents per a l’oferta integrada i complementària amb l’actual, i compartir les dades de preinscripció i matrícula en el marc de la Comissió Rectora. D’altra banda, hi ha el compromís, pel que fa a la millora del procés de preinscripció per al curs 2023-24, d’implementar les mesures necessàries per garantir que l’assignació final de places no es demori més enllà del mes de juliol, ampliant els criteris de continuïtat formativa a les persones provinents de PFI o de centres d’adults, o a aquelles de primer de batxillerat que vulguin reconduir el seu itinerari formatiu, amb el compromís que acabin assolint l’accessibilitat universal a l’FP.

Des de PIMEC estem convençuts que aquest acord ens permet avançar en l’objectiu estratègic de posar la formació professional al servei del progrés social i econòmic del país.

Així doncs, PIMEC promou l’acció quan, recollint inquietuds i necessitats de les empreses, entitats, associacions i gremis, les avalua, les analitza i complementa amb dades objectives, reflexiona sobre el resultat; i, alhora, quan de tot plegat en fa propostes per promoure els màxims consensos que ajudin a progressar el país. Aquest n’és un cas, i esperem que doni els seus fruits al més aviat possible.

 

Josep Ginesta
Secretari general de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les pimes han de tenir un canal de denúncies?

Next Story

Celestí Ventura: “Necessitem l’efecte taca d’oli perquè els qui ja han executat obres per a la sostenibilitat energètica de les seves llars amb els Fons Europeus, puguin parlar dels beneficis en el confort, consums energètics i la salut”

Latest from Opinió

Renovar-se o morir

Tot allò que facis de més, que ofereixis de més, servirà per a crear-te oportunitats de

Soc empresari

Des de fa anys, sempre escolto persones destacades que parlen de la importància de no desindustrialitzar-nos,