Evoluciona el preu dels carburants d’acord amb el preu del petroli?

Existeix el tòpic que, malgrat el preu dels carburants hauria de dependre bàsicament del preu del petroli, aquests pugen sempre que ho fa el cru, però no ho fan sempre o responen en menor grau quan es tracta de reduccions del preu. És cert això? Un nou INFORMES de l’Observatori de la pimec pretén aclarir aquesta qüestió fent un anàlisi del preu del petroli i dels dos derivats d’ús més general: la gasolina sense plom 95 i el gasoil per automoció, i comparant-ne el comportament.

Uns preus fluctuants

Durant la darrera dècada, el preu del petroli ha oscil·lat entre els 30$ i els 140$ per barril, amb diverses fases de creixement i reducció, i amb variacions fluctuants tant a nivell mensual com diari. I el mateix podríem dir del gasoil i la gasolina. Durant la dècada analitzada s’observen sis grans fases de tendència en els preus, amb durades i intensitat diferents i amb fluctuacions mensuals dins d’aquesta tendència. Aquesta variabilitat s’ha degut a múltiples causes: econòmiques, polítiques o tecnològiques.Preu petroli i carburants

Elevada correlació entre preus

La pregunta inicial quedaria resolta calculant el grau de correlació entre els preus del petroli i els seus derivats. Així veiem com en el cas de la gasolina la correlació respecte el barril Brent és del 87% i arriba fins al 93% en relació al gasoil en termes mensuals. Així doncs, els preus de la matèria primera i els seus derivats estan molt estretament relacionats i l’ajust es produeix de forma pràcticament automàtica. A més aquest ajust es produeix tant en els moments de creixement com de reducció dels preus.

El grau de resposta al preu del petroli

Després de veure com els carburants responen ràpidament a les variacions en el preu del petroli, caldria preguntar-se si ho fan en el mateix grau i si aquest depèn de si la fase és de creixement o disminució. Sobre això, l’estudi conclou que la gasolina i el gasoil responen de forma més moderada a les variacions del petroli tant en les fases de creixement com de disminució. Cal dir però, que un anàlisi de les taxes de variació en funció del signe apunten que sí hi podria haver una lleugera major resposta als creixements que a les disminucions, tot i que sense efectes rellevants al llarg dels deu anys analitzats.

Variacions intermensuals

El paper dels impostos sobre els hidrocarburs

L’estudi es centra en el preu del petroli sense impostos per evitar distorsions de política fiscal. Però el gasoil i la gasolina estan gravats per dos tipus d’impost: els impostos especials, que graven la quantitat mitjançant un import fix independentment del preu abans d’impostos; i l’IVA, que grava el preu abans d’impostos i els impostos especials.

Cal tenir en compte que el fet que els carburants estiguin gravats per aquests impostos especials provoca que part de les fluctuacions del preu quedin absorbides per la part que representen aquests impostos, invariables amb els preus i dependents de la política econòmica.  El component fix dels impostos especials fa que el seu pes relatiu sobre el preu final sigui major quan més baix és el preu abans d’impostos. Aquest pes relatiu, però no és gens menyspreable, ja que representa entre el 35% i el 56% del preu sense IVA de la gasolina, i entre el 28% i el 50% en el cas del gasoil.

Previsions sobre el preu dels carburants

Determinar el preu del petroli en el futur és extremadament complex ja que depèn de multitud de factors (reserves internacionals, demanda agregada, innovacions tecnològiques, estratègies dels països productors, polítiques dels països consumidors, etc.). Tenint en compte tot això, les previsions situen el preu del barril per sota dels 60$ a curt termini. I quin serà el preu dels carburants, que al final és el que interessa als consumidors? Doncs tenint en compte les dades recollides a l’estudi de l’Observatori, en el supòsit que s’assolís un preu del petroli de 60$ i que no hi hagués canvis en la tributació especial sobre els hidrocarburs, la gasolina tindria un preu sense IVA de 0,97€ per litre, mentre que en el cas del gasoil seria de 0,89€ per litre.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les empreses amb facturació superior als 10 milions d’euros han de pagar anticipadament el 23% del seu resultat

Next Story

Deduccions fiscals per activitats d’Investigació i Desenvolupament de fins a un 59%

Latest from Competitivitat