Exerceix l’acció directa per protegir els teus crèdits

El subcontractista que posa el seu treball i materials en una obra, pot sol.licitar el pagament de les factures impagades pel contractista, a la proprietat de l’obra, mitjançant l’exercici de l’acció directa.

L’acció directa només la pot portar a terme aquell subcontractista que ha desenvolupat un contracte d’obra, que és aquell per el que s’obliga a exercitar una obra per un contractista a preu cert, estant aquest preu de l’obra fixat al seu inici. De manera que, el subcontractista que sigui creditor del contractista principal per l’execució de tota o part de l’obra, té l’acció directa contra  el propietari de l’obra pel concepte que li deu el contractista, amb el límit de la quantitat que aquell  (la propietat) degui al contractista quan es fa la reclamació.

Conseqüentment, l’efectivitat de l’acció directa exigeix la concurrència de tres posicions jurídiques:

  1. el propietari de l’obra que ha contractat l’obra a un contractista
  2. el contractista que és, a la seva vegada, subcontractant d’un o varis subcontractistes
  3. i els subcontractistes que realitzen tota o part de l’obra

Per últim, és necessari destacar que aquesta acció directa també es pot exercitar pels subcontractistes a aquells supòsits que el propietari de l’obra sigui una Administració Pública.

Com exercitar l’acció directe?

El subcontractista ha de comunicar a la propietat de l’obra, per escrit i per un mitjà fefaent, que s’està exercitant l’acció directa, en virtut de l’article 1597 del Codi Civil, pel cobrament de les factures emeses per l’execució d’una obra determinada, i que estan impagades pel contractista principal.

En el mateix escrit, el subcontratista ha de sol.licitar a la propietat que li pagui les quantitats degudes de manera directa, si aquest pagament no l’hagués fet ja la propietat al contractista principal, amb data anterior a la recepció de la comunicació on s’exerceix l’acció directa.

El  Departament Jurídic i Laboral de PIMEC es posa a la vostra disposició per atendre qualsevol consulta relacionada. També pots fer-nos un comentari aquí sota!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Quina diferència hi ha entre SEO i SEM?

Next Story

Hola, bon dia, en què el puc ajudar?

Latest from Competitivitat