Hisenda prorroga els límits del règim de mòduls un any més

El Ministeri d’Hisenda ha anunciat que prorrogarà els actuals límits de facturació en el règim de mòduls per al 2020. Aquesta pròrroga serà la quarta després de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, que va introduir un règim transitori per als exercicis 2016 i 2017 (prorrogat per al 2018 pel Reial Decret Llei 20/2018, de 29 de desembre, i per al 2019 pel Reial Decret-Llei 27/2018, de 28 de desembre) pel que fa als límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim especial simplificat de l’IVA que preveu una rebaixa d’aquests límits inferior.

Finalment, la pròrroga es va aprovar a finals de desembre del 2019. El sistema està pensat per a autònoms amb facturació reduïda que tributen segons el seu consum de llum, la superfície del local i l’activitat, i no d’acord amb les seves despeses i ingressos. En primer lloc, cal assenyalar que es mantenen per a l’exercici 2020 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions aplicables durant l’any 2019.

Per què es volen reduir els límits?

El govern va aprovar una sèrie de mesures per reforçar la lluita contra el frau fiscal, entre les quals hi ha la reforma del règim d’estimació objectiva de l’IRPF (mòduls). L’objectiu d’aquests és acabar amb la pràctica d’aquells autònoms subjectes a aquest règim de tributació que emeten factures falses per serveis o productes no lliurats a empreses i que aquestes puguin beneficiar-se de les deduccions sobre despeses no realitzades.

Quins són els actuals límits que es prorroguen?

Volum d’ingressos: Aquest no pot superar, l’any anterior, els 250.000 euros anuals. Això és fruit de la pròrroga dels límits de 2018 i de 2017. Finalment, no s’ha aplicat el límit transitori previst entre els 450.000 euros anuals vigents anteriorment i el límit de 150.000 euros anuals (200.000 en el cas d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes) que entrava en vigor el 2019, quan havia de tenir ple efecte la reforma fiscal, cosa que havia de contribuir a reduir el nombre d’autònoms que cotitzen en mòduls. Finalment es flexibilitza el sistema.

Facturació a empreses i a professionals: No poden seguir en mòduls aquells autònoms obligats a expedir factures a clients que siguin empreses i professionals si l’any anterior han tingut rendiments superiors a 125.000 €. El límit esperat al 2019 en la reforma fiscal era de 75.000 €, però finalment es mantindrà en els 125.000 €.

Volum de compres: Sense incloure inversions, el límit s’estableix de forma transitòria en 250.000 euros. Abans d’aquesta pròrroga la reforma fiscal incloïa una reducció del límit en 150.000 euros.

Senwei Zhou
Autònoms PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La protecció del secret empresarial

Next Story

El canvi climàtic, una revolució

Latest from Panorama