La implantació dels ODS com a estratègia mediambiental

Vivim en un món on la contaminació ha arribat a uns alts nivells que afecten de manera molt negativa a la societat i en un moment en el qual les polítiques de medi ambient són una prioritat per a les diferents indústries i administracions. Per incidir en qüestions com la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic i la producció sostenible, l’Organització de les Nacions Unides va marcar el 2015 un total de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que són els que guien la implementació de l’Agenda 2030 de l’ONU. El canvi que pretenen aquests objectius només es pot aconseguir si tothom fa la seva part: els governs i els ciutadans, però també les empreses.

Les companyies que produeixen residus derivats de la seva activitat així com les instal·lacions de gestió de residus de Catalunya s’estan adaptant a les novetats en la normativa de residus sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió. Elements com, per exemple, les aigües residuals que es generen com a conseqüència de l’activitat industrial, poden contenir contaminants nocius pel medi ambient. És per aquest motiu que, des de fa molts anys, existeixen empreses que dediquen la seva activitat a pal·liar aquests efectes perjudicials per a la nostra societat i el nostre entorn.

Amb més de 25 anys d’experiència, Condorchem Envitech ofereix solucions pel tractament d’aigües primàries, aigües residuals i emissions atmosfèriques en qualsevol tipus d’activitat industrial. Opera a nivell internacional en més de 30 països de tot el món i sempre aporta solucions clau abordant els projectes de forma integral: des de l’anàlisi dels residus fins a la instal·lació i el manteniment de la planta, aportant solucions úniques i adaptades per a cada client.

La implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible:

És molt important que les empreses d’arreu del món prenguin consciència dels possibles impactes negatius per a la societat i el seu entorn que poden generar les seves activitats. En la mesura que els sigui possible, han de controlar-los i eliminar-los a la vegada que han de procurar contribuir en la construcció d’una societat més justa i igualitària i en el respecte al medi ambient.

A Espanya el compromís de les companyies amb els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible és molt limitat. Encara són moltes les empres que poden incorporar a la seva estratègia un propòsit que integri almenys alguna d’aquestes fites. Molt sovint, es tracte de petites accions que, amb el pas del temps, poden suposar un gran canvi beneficiós per a la nostra qualitat de vida i la de la resta de persones al voltant del món.

Condorchem Envitech està subscrita al pacte mundial de l’Organització de les Nacions Unides des del 2011 i, per tant, compromesa a operar de forma sostenible i responsable. A banda de la seva oficina a Premià de Dalt, en tenen arreu del món en països com França, Regne Unit, Mèxic i als Estats Units, on aporten solucions tecnològiques avançades per adequar les emissions i abocaments de les empreses a l’estricte compliment de cada legislació vigent.

L’Òscar Royo, director d’Operacions i Rendibilitat en la seu de l’empresa al Maresme, explica que l’Agenda per al 2030 de l’ONU amplia i concreta aquests objectius i destaca que, com a companyia, utilitzen totes les eines que tenen  al seu abast per aconseguir aquelles fites que poden assolir, com per exemple l’estalvi energètic i la millora del medi ambient. Parlant d’accions concretes, han establert diferents mesures en diversos àmbits d’actuació.

  • A escala interna, s’esforcen diàriament per estalviar aigua, van canviar de companyia elèctrica a una que subministrava energies 100% renovables, i per a l’any 2019 s’han marcat com a objectiu utilitzar només paper reciclat en les seves activitats quotidianes. A més, treballen per aconseguir una igualtat efectiva entre homes i dones perquè no fan distincions de sous i compleixen la paritat en la plantilla de l’empresa, on la meitat de treballadors són dones i l’altra meitat són homes.
  • A nivell extern i en termes de Responsabilitat Social Corporativa, col·laboren amb Unicef. I, entre altres accions que es poden consultar a la seva pàgina web, han participat juntament amb una ONG en un Banc d’Energia per pal·liar els efectes de la pobresa energètica al territori.

Cal destacar que una de les tasques de la Fundació PIMEC és donar a conèixer a les pimes els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides, i ajudar-les en la seva implementació. També impulsa la gestió moderna i eficient de les empreses a través de la Responsabilitat Social Corporativa i la responsabilitat mediambiental. Ofereix serveis diferents com, per exemple, ajuts en tràmits, certificacions o legislació relacionada. I, entre altres qüestions, també ofereix ajuda en l’elaboració de plans específics per a l’estalvi energètic.

R+D+I com a instrument per assolir reptes estratègics mediambientals

Cada vegada més empreses planifiquen, coordinen i estructuren les activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) i s’impliquen en l’impuls de la cultura innovadora per alinear-la amb l’estratègia general de cada companyia. Són conscients que apostar per una gestió efectiva en aquesta àrea és una inversió beneficiosa.

En l’actualitat, a Condorchem Envitech compten amb 335 projectes de tractament d’aigües residuals, 66 de tractament de l’aire, 204 d’evaporació i cristal·lització i 105 d’abocaments zero. En tots ells, procuren crear valor afegit al fomentar de manera interna i externa les polítiques d’innovació en les seves tecnologies, serveis i processos. A més, fan ús de les noves tecnologies per treballar en la millora del medi ambient desenvolupant accions com la de promoure la recuperació dels recursos a partir dels residus.

Aposten de tal manera per la investigació, el desenvolupament i la innovació que, fins i tot, disposen d’un departament propi que constantment crea nous productes i que ha registrat fins a tres patents i nombroses marques.

Per aprofundir en una de les seves activitats principals -el tractament d’aigües residuals- i posat que l’aigua és un recurs natural que no s’ha de malbaratar, practiquen l’alternativa més sostenible. Aquesta consisteix a tractar les aigües residuals fins a aconseguir que la seva qualitat sigui compatible amb la seva reutilització.

És possible millorar la competitivitat a través de la innovació?

Sí, ho és, i cada vegada més. De fet, en els darrers anys, moltes empreses com Condorchem Envitech s’han centrat en la innovació. Si bé abans el focus estava centrat en l’eficiència, és a dir, en fer el mateix però reduint temps i augmentant productivitat, en l’actualitat les empreses que volen tenir continuïtat en els pròxims anys s’han de centrar en la innovació, que es basa en la creativitat. El repte de qualsevol companyia, gran o petita, és seguir sent competitiva en un mercat en permanent transformació.

Hi ha moltes maneres en les quals les empreses poden ser competitives a través de la innovació. L’estalvi energètic és una d’elles i a Condorchem Envitech són innovadors també en aquest sentit. Al llarg de la seva trajectòria i en tots els països en els quals operen han renovat la seva manera d’actuar per ser més responsables energèticament i, per tant, millorant el medi ambient.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

“Seguim treballant perquè el nostre ecosistema empresarial segueixi sent atractiu i puguem acollir una activitat empresarial viva, innovadora, oberta al món i creadora de feina de qualitat”

Next Story

Què li aporta a l’empresa l’acreditació de competències?

Latest from ODS i RSC