Què li aporta a l’empresa l’acreditació de competències?

En ple desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals, un dels eixos principals de la qual és la regulació i coordinació de les actuacions en matèria d’acreditació de l’experiència professional, és el moment de fer una anàlisi d’aquest instrument, que respon a una veritable necessitat de les persones si es té en compte que, fins fa 3 anys, gairebé la meitat de la població activa a Catalunya no tenia acreditada la seva qualificació professional.

El procés d’avaluació i acreditació de competències professionals capacita les persones que disposen d’experiència laboral o de vies no formals de formació per assolir una certificació capitalitzable per a l’obtenció, segons correspongui, d’un certificat de professionalitat, d’un títol de formació professional o de tots dos reconeixements.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, aquest procediment és conegut també com Acredita’t, i s’adreça als/a les treballadors/es que durant anys han desenvolupat una professió, però que no tenen cap titulació oficial que posi en valor la seva experiència professional. Aquests processos estan actualment regulats pel Reial decret 1224/2009, que possibilita acreditar oficialment les competències professionals i, si escau, condueix a l’obtenció dels requisits per exercir la professió de determinades activitats regulades.

Així doncs, l’acreditació de competències ha de contribuir a avançar cap a una millor qualificació de les persones professionals de cada sector. Les fases del procediment són les següents:

  • Etapa d’informació i orientació:

Aquesta primera etapa, no obligatòria però sí molt recomanable, està destinada a l’obtenció d’informació sobre la naturalesa i les fases del procediment, els requisits de participació, els drets i obligacions dels candidats i les oportunitats d’acreditació i els seus efectes. És recomanable atès que ofereix una orientació individual a la persona que li permet decidir si avança en aquest procés d’acreditació o bé s’acull a altres mesures poden adaptar-se millor a la seva situació. La persona treballadora pot adreçar-se a un punt d’informació de la xarxa.

  • Fase d’assessorament:

En aquesta fase obligatòria, un assessor estudia el cas particular de la persona treballadora i l’ajuda a identificar les competències a les quals vol presentar-se i l’itinerari formatiu per tal de completar el seu historial professional. Com a resultat d’aquesta fase la persona treballadora rebrà un informe orientatiu, on se li recomanarà a quines unitats de competència pot presentar-se amb unes mínimes garanties d’èxit i se li indicarà l’itinerari formatiu necessari per completar el seu historial.

  • Fase d’avaluació:

Durant aquesta fase la persona treballadora, reconeguda en aquest moment com a aspirant, inicia l’avaluació que li permet demostrar les seves competències mitjançant les evidències documentals aportades i l’avaluació més adient, des del punt de vista tècnic, generalment per mitjà d’una simulació o una entrevista. Finalment, una comissió d’avaluació establirà quines són les unitats de competència finalment superades.

  • Fase d’acreditació i registre:

Darrera fase en què es lliura a l’aspirant un certificat oficial amb les unitats de competències en què la persona ha demostrat les seves habilitats. L’acreditació pot ser total o parcial i acumulable per a l’obtenció d’un títol d’ensenyaments professionals o un certificat de professionalitat.

En el cas d’acreditar els coneixements i les capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència que conformen un certificat de professionalitat, la persona treballadora obtindrà aquesta titulació una vegada superada l’acreditació. En cas que la persona treballadora vulgui obtenir un títol acadèmic d’ensenyaments professionals de l’àmbit educatiu, i sempre que disposi dels requisits acadèmics per a l’accés a aquesta titulació, s’ha de matricular en un centre i demanar la convalidació dels mòduls associats a les unitats de competència acreditades.

Què aporta a l’empresa aquest reconeixement?

A més de la millora professional del capital humà que el procés comporta, l’acreditació de competències afavoreix la millora de l’organització de l’empresa, adequant els perfils més adients a cada lloc de treball a partir de la qualificació demostrada per cada persona treballador/a; i, conseqüentment, augmenta la competitivitat de l’empresa.

El procés, per tant, es presenta com una oportunitat tant per a les persones treballadores, com per als sectors productius. Aquesta és una de les poques mesures en què actualment es treballa de manera integrada per part dels dos subsistemes de la formació professional, i l’any 2018 es va avançar també cap a la convocatòria de processos a iniciativa de diferents sectors, des del Consorci de Formació Contínua de Catalunya, que permetrà, entre d’altres, iniciar un procés d’acreditació per observació a les persones amb discapacitat.

Amb la posada en marxa de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, correspondrà a aquesta l’avaluació i acreditació de competències, integrant doncs l’actual Institut de les Qualificacions Professionals. Així mateix, amb la creació dels centres integrals, es preveu l’establiment del servei d’acreditació de competències professionals de manera estable, cosa que permetrà accedir a aquests centres sense dependre exclusivament dels processos oberts o dels d’iniciativa provada, impulsats pels agents socials. Es pot trobar més informació a la web Acredita’t i a la web de l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La implantació dels ODS com a estratègia mediambiental

Next Story

“Els comerços locals poden competir amb els Amazons del mercat oferint una opció de lliurament que és fins i tot millor per als seus clients”

Latest from Competitivitat