La implantació de mesures d’igualtat a les pimes

La igualtat és un dret fonamental, una qüestió que també recullen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Tenir una societat més justa implica tenir igualtat; per això moltes micro, petites i mitjanes empreses, així com molts negocis de professionals autònoms són cada vegada més conscients que les mesures d’igualtat aporten un valor afegit.

Cada vegada són més les pimes que fan accions en aquest sentit com:

  • Eliminació de la bretxa salarial.
  • Registre de plans d’igualtat.
  • Creació o revisió de protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Mesures de conciliació de la vida laboral i la vida familiar.
  • Promoure la paritat en tots els nivells de les estructures empresarials.

Amb motiu del pròxim 8 de març, Dia de la Dona, i davant la imminent finalització del termini que tenen les empreses de més de 150 persones treballadores per registrar els seus plans d’igualtat -demà, 7 de març-, a continuació exposem a tall d’exemple les accions i mesures que algunes pimes catalanes han implantat en matèria d’igualtat.

La Montse Ramon és Executive Board d’Indústries Tapla. Aquesta petita empresa del sector de l’automòbil -que centra la seva activitat en la investigació, el desenvolupament, la producció i la comercialització de solucions flocades- va posar en marxa el 2017 un protocol d’actuació per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual a la feina, document que han anat revisant i actualitzant. També mantenen una política d’estructura de sous basada en els valors i l’ètica professional, fet pel qual mai ha existit una bretxa salarial en aquesta empresa.

L’any 2018 van redactar un compromís que vetlla pel compliment de tots els criteris en contra de la discriminació: “Creiem que totes les persones treballadores, independentment del seu sexe, edat o ideologia, han de poder desenvolupar la seva feina en igualtat de condicions i drets i han de tenir les mateixes oportunitats”, explica la Montse Ramon. A més, destaca que la companyia va canviar el seu model de gestió, creant un sistema d’autogestió inspirat en els sistemes dels països nòrdics: “Es tracta d’un model d’autogestió basat en el sentit comú i que té  en compte totes les parts d’interès per aconseguir un projecte sostenible en tots els seus àmbits i en benefici de la conciliació”.

Una altra empresa que fa temps que treballa per implementar mesures en matèria d’igualtat, i que segueix treballant en aquest aspecte és EPI Industries. La seva directora general adjunta, Mireia Cammany, destaca que “la igualtat d’oportunitats entre homes i dones ha estat una realitat viscuda de sempre en aquesta empresa familiar, dedicada a la distribució de productes i serveis especialitzats per a la indústria.

EPI Industries forma part d’un sector on “la presència de dones és petita, i s’hi replica la proporció que existeix en els centres de formació dels estudis que aquesta activitat requereix”. Davant d’aquesta situació, Cammany explica que la seva família sempre ha procurat incrementar la presència de dones i, per aquest motiu, l’any 2015 van redactar el seu primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats per a una de les seves empreses: EPIDOR S.A.U. Més endavant, també van redactar per a totes les empreses del grup un protocol per a la prevenció i el tractament dels casos d’assetjament moral, assetjament sexual, discriminació per raó de sexe i altres formes de discriminació en el treball.

A més, el 2019, amb la incorporació de l’Agenda 2030 de l’ONU als seus plans estratègics, van seleccionar 6 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per treballar a fons en els propers anys: “Un d’ells és l’ODS núm. 5 sobre Igualtat de Gènere, considerat com a genètic en la nostra organització”. Algunes de les accions que han planificat enguany per assolir aquest objectiu són: “la redacció d’un nou Pla d’Igualtat per a tot el grup empresarial, incloses les filials estrangeres, i d’un nou Protocol de Prevenció de l’Assetjament Sexual i per Raó de Sexe”.

“Redactar un Pla d’Igualtat és molt important i positiu ja que, a més a més de contrastar percepcions i realitats en qüestions de gènere, permet planificar accions i mesures que facin possible l’equitat entre homes i dones, oferint sempre igualtat d’oportunitats”, conclou després d’afegir que no implanten mesures d’igualtat per obligació, sinó per cultura organitzativa.

Més exemples. Grup Papelmatic fa anys que treballa per millorar els entorns professionals de les seves empreses. “Volem garantir la salut i el benestar de totes les persones treballadores i, per assolir aquest benestar, cal treballar-ho tant de cara al client, com de cara als empleats”, assegura la directora de Papelmatic, Imma Fornt.

Per aquest motiu, aquest grup també promou polítiques d’igualtat que garanteixen els mateixos drets i oportunitats per a tothom, sense discriminar per raons de gènere, edat, origen i orientació sexual. Imma Fornt diu que disposen “d’un codi ètic amb el qual es regeix tota l’organització, on s’estableix l’ordre, comportament, valors i voluntats que s’han de seguir”. També, disposen d’un pla d’igualtat que contempla la conciliació familiar i que inclou una guia de llenguatge no sexista i un pla contra l’assetjament sexual, entre d’altres qüestions. “Les persones que formen cada empresa són un dels seus valors més importants: cuidem-les i ajudem-les a créixer”, conclou.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

“El meu somni d’autònoma és tenir les facilitats de treballar per a una empresa amb la flexibilitat que permet el treball per compte propi”

Next Story

Atreure el talent de les dones, fidelitzar-lo i consolidar-lo

Latest from Competitivitat