La importància de les empreses innovadores

La capacitat de les empreses innovadores per generar nous projectes és un factor molt importants per millorar la productivitat, així com d’aconseguir ritmes elevats de creixement econòmic.

Les empreses de base tecnològica són un actor molt important, ja que tenen una funció clau en la transmissió de la innovació i el coneixement tecnològic al teixit productiu, la generació de llocs de treball d’alta qualificació i la dinamització de l’economia.

Un dels objectius que ha de tenir el teixit empresarial és la creació d’aquest tipus d’empreses, ja que és un procés força complicat, amb el risc que suposa i la incertesa generada pel fet de localitzar-se en sectors emergents, característiques que dificulten la fluïdesa de la transformació dels projectes tecnològics en projectes empresarials viables.

En aquest sentit, les anomenades spin-off, amb un origen en una altra organització “matriu” (com pot ser una altra empresa, institució científica, entre d’altres) i les start-up, que neixen a partir d’una idea de negoci innovador, no necessàriament a través d’altres organitzacions, són molt importants per al teixit empresarial.

És per això que l’actuació dels diferents actors empresarials, tal com ja està fent PIMEC, ha d’assumir un paper important en l’impuls d’una cultura innovadora i assessorar i facilitar la creació i desenvolupament d’aquest perfil. Per tant, aquesta tipologia d’empreses ha d’estar informada en tot moment de les eines que la poden fer més competitiva.

Les deduccions fiscals per activitats d’Investigació i Desenvolupament i Innovació Tecnològica, reflectides en l’article 35 del TRLIS, són les ajudes més potents en el marc fiscal de l’OCDE i en molts casos no són utilitzades des de l’inici per aquest perfil d’empresa.

Com ja he esmentat en anteriors posts d’aquest blog, aquesta eina ens permet recuperar fins al 59% de les despeses incorregudes en R+D+i (hores de personal, prototips, subcontractacions, amortitzacions…) i un 12% de la inversió realitzada en innovació tecnològica. A més, la Llei d’Emprenedors 14/2013 estableix la possibilitat d’aplicar les deduccions per R+D+i sense limitació en la quota íntegra de l’impost de societats i, fins i tot, aquelles empreses sense benefici (com passa molt sovint amb les noves empreses de base tecnològica) poden monetitzar el 80% de les deduccions calculades en cash directe.

És per això que des de PIMEC gestionem íntegrament aquestes desgravacions fiscals als nostres socis, ja siguin emprenedors com a empresa consolidada, per a les activitats relacionades amb la R+D i innovació tecnològica, i els donem la màxima seguretat jurídica gràcies a l’experiència dels nostres especialistes. I vosaltres, emprenedors de les noves empreses de base tecnològica, ja utilitzeu d’una manera optimitzada el màxim nombre d’eines possible per al vostre benefici?

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Elevator Pitch – Què és, com es fa i de què serveix?

Next Story

La irrupció del Fintech en el sistema financer

Latest from Competitivitat