Información financiera Pyme: l’informe que hauran d’entregar les entitats financeres a les pimes

A partir del proper mes d’octubre, entrarà en vigor la nova normativa del Banc d’Espanya que es va publicar al BOE el passat 30 de juny, i que obligarà a les entitats financeres a entregar a les pimes i autònoms que financen, una amplia informació sobre la seva situació financera i historial de pagament, en un document anomenat: “Información financiera Pyme”.

Aquesta informació servirà per a que la pime pugui iniciar la recerca de fonts alternatives de finançament amb un major coneixement de la seva situació financera. A més, l’informe inclourà una qualificació de risc creditícia de la pime.

“Información financiera-Pyme” haurà de ser entregat per les entitats financeres a les pimes i autònoms quan es redueixi o cancel.li el finançament atorgat a mes d’informar-los amb un preavís de 3 mesos, o sempre que ho demanin (previ pagament de la tarifa corresponent).

Informació que facilitarà “Información financiera Pyme”

El nou informe donat el seu component tècnic esta estructurat de forma que facilitarà la següent informació:

  1. Declaracions de riscos CIRBE
  2. Dades comunicades ales empreses que elaboren informes de solvència
  3. Historial creditici de 5 anys
  4. Qualificació de risc. Aquest darrer apartat es tracta de la valoració que les entitats utilitzin per donar o denegar finançament. Es la informació més rellevant.

Aquesta normativa pretén eliminar les mancances d’informació que han patit les empreses davant el sector financer i de transparència, molts empresaris ignoren que estant generant informació que serà utilitzada per inversors, proveïdors, clients i entitats financeres per valorar la seva solvència.

Cal dir que part del futur d’una empresa pot anar marcat per la imatge obtinguda amb aquest informe, ja que li permetrà accedir o no a un crèdit, pot ser determinant davant una inversió o simplement accedir a ell amb unes condicions u altres.

Des de PIMEC volem seguir de molt aprop el desenvolupament d’aquest informe “Información financiera-Pyme” que tindrà incidència immediata donat que el primer anàlisis es farà sobre les dades del tancament comptable al 31 de desembre del 2015.

La bona notícia per a les pimes és que disposar d’aquest informe financer, els hi permetrà conèixer les variables clau amb les que son jutjades pel sector financer. Aquest coneixement ha de permetre millorar les condicions  amb les que accedeixen al finançament.

També volem ser proactius amb la recerca, tria, negociació i gestió del seu finançament amb els proveïdors financers que els ofereixin les millors condicions.

 Josep Cuñat, Consultor del Departament d’Estratègia i Finançament de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Lean Manufacturing; optimitza el procés de producció

Next Story

A què s’enfronta el sector agroalimentari de Lleida?

Latest from Competitivitat