Lean Manufacturing; optimitza el procés de producció

La regla tradicional de producció fins ara era la de produir un alt volum de productes o serveis al menor cost, les economies d’escala. Avui, el Lean Manufacturing ofereix una alternativa de gran interès no només per a les grans empreses productores sinó per a qualsevol tamany de la cadena de subministrament, donant importants millores en la qualitat, producció, servei al client i beneficis.

Quan va ser l’últim cop que varem comprar un equipament electrònic que cobria exactament les necessitats que teniem? Degut a la gran varietat de necessitats dels diferents clients i les possibilitats limitades de servei que ofereixen els fabricants, acabem sempre escollint una solució de compromís on hem de renunciar a algunes de les nostres necessitats o n’hem d’agafar d’altres que no farem servir mai.

Aquest és un problema que no és exclusiu de la indústria dels equipaments electrònics. Hi ha fabricants que estan produint, molts cops amb un excés d’stock, productes o serveis, sense saber exactament què demanen els seus clients.

Però què és el Lean Manufacturing?

No és nomes una eina de gestió o una metodologia per produïr millor, sino que és una filosofia en sí mateixa.

Inclou la gestió des de la matèria primera fins a l’entrega del producte acabat al client, prenent interès en conèixer les necessitats presents i futures a l’hora que coneix la situació dels proveïdors

El concepte de Lean es refereix a produir en menys temps, amb menys inventari, amb menys inversions i recursos. Moltes etapes del procés productiu no afegeixen valor realment al producte o servei des del punt de vista del client, extern o intern, son les anomenades Activitats de No Valor Afegit (ANVA).

Tradicionalment quan cal augmentar la productivitat, la solució és la d’incrementar els recursos productius, això és contractar més personal, comprar més equipament o ampliar superfície de producció. Realment amb això aconseguirem augmentar les activitats de valor afegit per al client però a l’hora també augmentaran les ANVA.

El Lean Manufacturing dona un altre solució al problema molt mes eficient, l’enfocament és eliminar o reduir les ANVA per tal d’alliberar als recursos productius actuals i produir mes Activitats de Valor Afegit (AVA)

S’aconsegueix racionalitzant l’ús dels recursos, no caldrà contractar més personal o comprar nova maquinària a menys que sigui estrictament necessari. Tanmateix no serà necessari estressar el sistema allargant jornades o pressionant amb ratis de productivitat per sobre l’habitual. El Lean Management s’enfoca a tota la Cadena de Valor, l’objectiu es maximitzar el resultat total més que millorar una etapa concreta.

Es tracta de millorar el flux de producció desfent-se dels temps morts, dels no productius, dels sobre processaments, de l’excés de moviments i d’inventaris.

El Lean Manufacturing desafia l’enfocament tradicional del principi d’economia d’escala, que busca la màxima producció per reduir el cost unitari, per substituir-lo per un enfocament al flux continu de producció d’acord a la demanda dels clients.

Tècniques i eines per a la implementació d’Accions destinades a l’Excel·lència Operacional

(la gran majoria originaries del Toyota Production System):

  • El Model 5S
  • Visual Stream Mapping
  • Total Productive Maintenance
  • SMED
  • Poka Yoke
  • FMEA

Totes elles pensades per reduir l’ANVA, evitar la producció de defectes, organitzar eficientment el lloc de treball, reduir els riscos laborals i millorar les condicions de treball. Augmentar la Qualitat alhora que disminuir el cost de Producció i acomplir amb els Terminis d’Entrega. Amb una orientació constant de Servei a les necessitats reals dels Clients.

Una característica important de la metodologia és la seva presa de decisions en base a fets objectius i es aquí on el Lean Management troba un gran aliat amb l’Estadística de Processos ja que aquesta es un metodologia científica que es basa en fets i dades. La seva particularització a un límit concret de toleràncies de defectes dona lloc al que es coneix com al mètode del 6 Sigma.

6 Sigma es basa en una avaluació científica per afrontar la resolució dels problemes de la Cadena de Valor deguts a No Conformitats en la Producció o la Qualitat,  en desviacions de consums o prestacions, per a la identificació dels factors importants en la elaboració del producte/ servei que es dona al client i en quina mesura afecta la seva proporció en la resposta final. Permet la resolució de problemes i/o oportunitats de millorar el negoci de l’empresa.

Al capdavall aconseguim a traves de l’excel·lència operacional i la millora continua fer que l’empresa esdevingui líder del seu segment de mercat fent el negoci sostenible al llarg termini de forma eficaç i eficient.

 

Josep Maria Llastarri

Black Belt Lean 6 Sigma

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El Brexit, una oportunitat per a les empreses catalanes

Next Story

Información financiera Pyme: l’informe que hauran d’entregar les entitats financeres a les pimes

Latest from Competitivitat