La inversió estrangera a Catalunya

The stars of European Union (EU) membership sit on a euro sign sculpture outside the headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt, Germany, 20 March 2014.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha elaborat i presentat un informe sobre la inversió estrangera a Catalunya. Per posar de relleu la importància d’aquesta magnitud per la nostra economia em permeto reproduir algunes de les conclusions d’aquest informe:

Conclusions

  • La inversió estrangera directa representa un 1,5% del PIB a Catalunya de mitjana anual durant el període 2008-2014, un percentatge que ha variat poc respecte al que ha succeït en els períodes estudiats, 1995-2000 (1,7%) i 2001-2007 (1,4%).

  • La inversió estrangera ha augmentat un 58,8% l’any 2015 a Catalunya si s’utilitzen dades del Registre d’Inversions Estrangeres (RIE) i un 179,5% si la font és el FDI Markets del Financial Times, referides a inversions estrangeres greenfield.
  • Les dades d’inversió del RIE presenten un efecte seu, motiu pel qual aquestes subestimen la inversió rebuda a Catalunya i d’altres comunitats autònomes al mateix temps que sobreestimen la inversió captada per la Comunitat de Madrid, fruit de la seva capitalitat política i administrativa.
  • Resulta notori el pes que les filials d’empreses estrangeres tenen en l’economia catalana durant el període estudiat, ja sigui en termes de VAB o d’ocupació. Així, l’any 2013, el darrer amb dades disponibles, les filials d’empreses estrangeres representaven l’1,0% del total d’empreses industrials i de serveis de mercat (excloent-hi els serveis financers), així com el 26,3% del VAB i el 18,3% de l’ocupació en aquests sectors. Aquestes variables son significativament més rellevants a l’economia catalana que a l’espanyola. Addicionalment, cal destacar una productivitat més gran en comparació a les empreses autòctones, així com una major despesa de personal per persona ocupada.
  • Tot i que la inversió és més rellevant a la indústria manufacturera i en algunes branques del sector serveis, aquesta es troba força diversificada a escala sectorial.

En relació a la procedència d’aquesta inversió, s’observa un repartiment relativament dispers a escala de països, encapçalat pels Països Baixos, que representa un 16,1% del total. Així doncs, la inversió que arriba a Catalunya presenta una robustesa que la fa menys depenent de les decisions d’inversors concrets que altres territoris on es fan palesos majors nivells de concentració, ja sigui dels països de procedència de la inversió o bé de determinats sectors.

  • Per últim, convé remarcar que les dades sobre inversió estrangera són força positives i cal defugir d’una lectura política simple, ja sigui en un sentit o un altre, atesa la seva variabilitat, que segueix condicionants eminentment econòmics.

Download (PDF, 1.19MB)

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

6 passos per preparar-nos per a la internacionalització

Next Story

Alerta en l’augment del deute

Latest from Competitivitat