La formació dual universitària i les empreses

Des de PIMEC sempre hem donat suport al paper de les empreses com a agent formador i com a peça fonamental en el procés de formació i aprenentatge de les persones i en el seu valor formatiu en qualsevol etapa de l’educació superior.

Fins a l’actualitat, hem tingut l‘oportunitat de treballar  la formació dual en la Formació Professional, la qual compta ja amb gran recorregut i seguim treballant per millorar el sistema, especialment per impulsar la participació de les micro i petites empreses. Aquesta experiència en el model de la formació professional ha de ser rellevant en l’abordatge de la dual en el sistema universitari.

Tenint en compte la normativa, la Llei orgànica 2/2023 de 22 de març del Sistema Universitari (LOSU), tracta  la formació dual en diversos articles, i destaquem el 4.c que defineix la formació dual com un model formatiu que combina els aprenentatges acadèmics i pràctics en entorns laborals reals. A més, a l’article 35.3 s’estableix que les universitats han de fomentar la formació dual en els seus plans d’estudis. Finalment, en l’article 84.1 es preveu la creació d’un programa de foment de la formació dual en col·laboració amb les empreses. Per tant, la LOSU reconeix la formació dual com un model formatiu rellevant i estableix diversos instruments per a la seva promoció i desenvolupament en el sistema universitari.

Entrant en el plantejament de l’aplicació de la Formació Dual Universitària, destaquem la rellevància de combinar l’aprenentatge teòric a les aules amb l’aprenentatge de caire pràctic en un entorn professional.

Integrar la teoria i la pràctica tenint la possibilitat de portar-ho a terme al món empresarial, de la mà de persones professionals, capacita l’alumnat en competències específiques, però també en aquelles softkills que proporcionen habilitats i coneixements transversals i fomenten l’esperit crític i els valors socials i professionals.

També pren un especial valor el fet que l’alumnat, més enllà de l’àmbit acadèmic, compti amb el suport de persones professionals de l’àmbit empresarial, amb el rol de tutor d’empresa, que facilitarà el seguiment i la supervisió en el seu desenvolupament professional, participant en l’avaluació en finalitzar l’estada  formativa a l’empresa.

A més, un altre punt a destacar és el foment de la inserció laboral que comporta la formació en modalitat dual. L’experiència prèvia de l’alumnat a les empreses i l’expertesa i coneixement adquirit incrementa les possibilitats que aquesta persona professional sigui contractada en acabar la seva formació.

La formació dual universitària no només representa una oportunitat per a l’alumnat, sinó també per a les empreses i les universitats en trobar punts de connexió per tal d’establir sinèrgies i noves col·laboracions. I especialment, a nivell curricular, i tenint en compte les necessitats de les empreses vers a l’oferta formativa, és una aproximació necessària per a l’adaptació d’aquells continguts acadèmics a les competències reals de les empreses.

Tenint en compte aquests factors diferencials vers a la metodologia d’aprenentatge tradicional, des de PIMEC animem a les empreses i a les universitats a impulsar la formació dual universitària com a eina per formar a persones expertes en els diferents sectors i que puguin donar una resposta efectiva a la demanda d’ocupació actual.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Ferran Bel: “Ha arribat el moment; les pimes entrem al diàleg social espanyol amb veu pròpia”

Next Story

El bloqueig sistemàtic de la minoria en els acords entre socis: una situació d’abús?

Latest from Competitivitat