/

L’adaptació de l’oferta formativa a les necessitats de les empreses, un repte per al sector energètic

Cada cop són més les empreses del sector energètic que posen de manifest una problemàtica que dificulta el desenvolupament de la seva activitat: hi ha una creixent demanda d’instal·ladors, però tenen dificultats per trobar personal qualificat. Les xifres que proporciona un recent estudi elaborat per la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT) ho corroboren. A dia d’avui, les empreses d’aquest sector estarien en disposició de contractar unes 18.000 persones treballadores, però el 93,9% reconeix que resulta complex trobar persones amb la formació necessària.

Per donar resposta a les necessitats d’aquest sector d’activitat, PIMEC i FEGICAT van signar el passat mes d’octubre un conveni de col·laboració amb el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb el compromís de coordinar accions de formació en el sector energètic que permetin resoldre la manca de professionals, ajustant l’oferta i la demanda, i al mateix temps, que afavoreixin la millora de la competitivitat de les empreses instal·ladores. Les actuacions a desenvolupar van des de la identificació de les necessitats formatives i de persones que hi estiguin interessades, fins a definir ofertes formatives i difondre ofertes de treball en el sector.

Aquests reptes es desenvoluparan mitjançant la col·laboració directa amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (CFCC), facilitant tota la informació sectorial que sigui significativa i útil per a les empreses instal·ladores i els professionals. A més, PIMEC i FEGICAT participaran en les diferents comissions de treball derivades del conveni.

Per la seva part, el Departament d’Empresa i Treball ofereix assessorament al sector energètic a través del suport en els processos de reclutament i selecció, la creació i promoció d’espais de formació i línies per al foment de la contractació, entre altres. D’altra banda, FEGICAT proposa afavorir la contractació de perfils del sector energètic, especialment en aquells casos en què les persones estiguin a punt de finalitzar la formació de la família de les instal·lacions energètiques. També desenvolupa propostes d’itineraris formatius per potenciar la inserció laboral.

El sector energètic, clau per al bon funcionament del sistema productiu del país

Les empreses han de ser cada cop més eficients i sostenibles des del punt de vista energètic i el sistema productiu s’ha de transformar per adaptar-se a noves realitats. Per aconseguir-ho, és imprescindible que hi hagi un procés de transició energètica, però aquest no serà possible si no hi ha suficients professionals qualificats per dur-lo a terme. Així doncs, cal garantir que les capacitats i les habilitats de les persones treballadores responen a les noves realitats de les empreses i del món del treball en general.

¿Com es pot fer front als importants desafiaments que planteja la transició energètica? D’una banda, és fonamental oferir formació continuada per actualitzar els coneixements tècnics de les persones treballadores que ja estan en actiu. De l’altra, cal treballar per crear vocació i afavorir així que cada cop hi hagi més activistes en l’àmbit de la transició energètica.

El desajust entre l’oferta i la demanda, una problemàtica que va més enllà del sector energètic

El desajust entre l’oferta i la demanda en el mercat laboral no és exclusiu del sector energètic. Aquesta és una problemàtica que afecta actualment a molts altres àmbits i sectors d’activitat. Per aquest motiu, tal i com afirma el president de PIMEC, Antoni Cañete, el conveni signat entre el Departament de d’Empresa i Treball, FEGICAT i la patronal ha de ser només un punt de partida. En aquest sentit, en el marc de la roda de premsa on es va detallar l’acord entre les entitats, Cañete va afirmar que “cal fer extensiva la col·laboració publicoprivada en altres sectors d’activitat amb l’objectiu d’invertir el sistema en el mercat de treball, prioritzant la demanda per sobre de l’oferta”.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Coneixes els drets lingüístics que han de respectar les empreses catalanes?   

Next Story

8 passes per reduir el plàstic a l’empresa

Latest from Competitivitat