L’agenda de la Unió Europea: Programa de Treball 2017

Tots els anys, la Comissió Europea aprova un Programa de Treball en el qual s’estableix la llista d’actuacions que emprendrà en els dotze mesos següents, és a dir l’agenda de la Unió Europea en matèria d’ocupació, creixement, justícia i canvi democràtic.

El Programa de Treball informa sobre els compromisos polítics en relació amb la presentació de noves iniciatives, la retirada de propostes pendents i la revisió de la legislació vigent de la UE

El Programa de Treball de la Comissió per a aquest any es centra clarament en el compliment de les 10 prioritats exposades en les Orientacions Polítiques, presentades a l’inici del seu mandat, amb l’objectiu de tornar recuperar la confiança dels ciutadans europeus centrant els polítiques europees en els principals reptes què han de fer front les nostres economies i les nostres societats i enfortint alhora la legitimitat democràtica.

Unió Europea 1
El Programa de Treball de la Comissió per a aquest any es centra clarament en el compliment de les 10 prioritats exposades en les Orientacions Polítiques

Les 10 prioritats de la Comissió Junker:

La principal prioritat de la Comissió Europea és aconseguir que Europa torni a créixer i a crear llocs de treball sense generar més deute

  • Un mercat únic digital interconnectat

La Comissió Europea vol que tothom tingui un millor accés als productes i serveis digitals i a unes infraestructures d’alta velocitat fiables, i que de l’economia digital en traiem el màxim profit possible.

  • Una unió energètica resilient i una política climàtica de futur

La Comissió Europea vol garantir a ciutadans i empreses l’accés a una energia segura, assequible i respectuosa amb el medi ambient. L’ús més intel·ligent de l’energia i la lluita contra el canvi climàtic no només són una inversió per al futur dels nostres fills, sinó que també creen llocs de treball i creixement.

  • Un mercat interior més integrat i més just, amb una base industrial més sòlida

Una economia europea integrada és la millor manera de respondre als reptes de la globalització. La UE ha d’enllestir el mercat interior de productes i serveis i convertir-lo en una bona palanca perquè la indústria i les empreses europees puguin prosperar en el marc de l’economia mundial i generar creixement i llocs de treball. També forma part d’aquesta prioritat l’enfortiment d’una fiscalitat justa, eficient, transparent i favorable al creixement.

  • Una Unió econòmica i monetària més integrada i més justa

Per fer front a la crisi econòmica mundial, la UE i els seus Estats membres hem de millorar la governança econòmica i enllestir definitivament la Unió econòmica i monetària (UEM)

Impacte Donald Trump en les pimes catalanes

  • Un acord de lliure comerç raonable i equilibrat amb els Estats Units

Actualment, la Comissió Europea està negociant un acord comercial amb els Estats Units. L’objectiu és obrir tant com sigui possible el comerç i la inversió entre tots dos blocs comercials. Això suposaria més ocupació i més creixement a totes dues bandes de l’Atlàntic.

  • Un espai de justícia i drets fonamentals basat en la confiança mútua

La UE seguirà treballant per lluitar contra el terrorisme, el tràfic i l’explotació d’éssers humans i la ciberdelinqüència.

  • Cap a una nova política migratòria

La UE continuarà lluitant contra el tràfic d’éssers humans i col·laborar amb els països d’origen i de trànsit per a resoldre les causes profundes que obliguen la gent a fugir: la pobresa, les guerres, les persecucions, les violacions dels drets humans o les catàstrofes naturals.

  • Un interlocutor més fort a nivell mundial

Per reforçar el paper d’Europa com a actor en l’escena mundial, presentarem un Pla d’Acció Europeu de Defensa que inclogui un Fons Europeu de Defensa; la Comissió i l’Alta Representant d’adoptar l’Estratègia de la UE per a Síria i aplicaran l’Estratègia Global de la UE i l’Associació Àfrica-UE

  •  Una unió d’aprofundiment democràtic

La Comissió treballarà en estreta col·laboració amb el Parlament Europeu i el Consell per garantir que l’acord interinstitucional sobre «Legislar millor» s’apliqui plenament, es treballés amb les dues institucions sobre la proposta de Registre de Transparència obligatori per al Parlament Europeu, el Consell i la comissió. La Comissió també presentarà esmenes a l’Acord Marc amb el Parlament Europeu per tal que els membres de la Comissió puguin ser candidats a les eleccions al Parlament Europeu.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Nou impuls a la gestió de la Unió Duanera

Next Story

Quin és el salari mínim interprofessional pel 2017?

Latest from Competitivitat