Quin és el salari mínim interprofessional pel 2017?

En el Reial Decret 742/2016 de 30 de desembre, s’estableixen les quanties que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2017, és a dir la quantia del salari mínim interprofessional, tant pels treballadors fixos com pels eventuals o temporers, així com pel personal al servei de la llar familiar.

Les quanties per l’any 2017 suposen un increment del 8 % respecte les de l’any 2016, com a conseqüència de la millora de les condicions generals de l’economia i afavorint, de forma equilibrada, la seva competitivitat

Quanties que s’estableixen

Salari Mínim Interprofessional (SMI) per qualsevol activitat en l’agricultura, en la indústria i en els serveis

salari mínim 3Salari Mínim Interprofessional (SMI) per qualsevol activitat en l’agricultura, en la indústria i en els servei és de 707,70 euros/mes o 23,59 euros/dia, segons si el salari està fixat per dies o per mesos i tenint en compte que el SMI en còmput anual en cap cas podrà ser inferior a 9.907,80 euros.

Aquesta quantia computa únicament la retribució en diners sense que el salari en espècie pugui en cap cas donar lloc a la minoració de la seva quantia integra

Tanmateix, aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitza jornada inferior respecte de la jornada complerta, el salari mínim aplicable es determina a prorrata.

Treballadors eventuals i temporers que els seus serveis en una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies

salari mínim 2

Els treballadors eventuals i temporers que els seus serveis en una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies percebran, conjuntament amb el SMI esmentat, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries corresponents al salari de 30 dies cada una d’elles, sense que en cap cas, la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 33,51 euros per jornada legal en l’activitat.

SMI dels empleats de la llar que treballin per hores

salari mínim 1

El Salari Mínim Interprofessional dels empleats de la llar és de 5,54 euros per hora efectivament treballada.

Per més informació podeu deixar el vostre comentari més abaix, contactar amb mi o adreçar-vos al departament Jurídic Laboral de Pimec al 93 496 45 00.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

L’agenda de la Unió Europea: Programa de Treball 2017

Next Story

1.000 milions d’euros per microfinançament i emprenedoria social

Latest from ODS i RSC