Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

Des de la Fundació PIMEC treballem per fomentar la igualtat de gènere, i és per això que al llarg de tota la nostra història ens hem anat sumant a diferents iniciatives i establint diferents col·laboracions amb entitats, organismes i institucions a tot el territori, per prevenir, actuar i dir NO a la Violència de gènere, l’assetjament sexual i per raó de sexe! Recentment, hem signat un acord amb la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) per promoure espais segurs contra la violència de gènere en el món rural.

La Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista estableix en el seu preàmbul que les violències exercides contra les dones han estat anomenades amb diferents termes com violència sexista, violència patriarcal, violència viril o violència de gènere, entre altres. En tots els casos la terminologia indica que es tracta d’un fenomen amb característiques diferents d’altres formes de violència. És una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes.

Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i a arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe (article 33 de la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes). Això vol dir que totes les empreses, independentment de la seva mida, han de tenir un protocol/procediment per prevenir i evitar situacions d’assetjament. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l’administració competent.

L’assetjament sexual el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic (encara que no s’hagi produït de manera reiterada o sistemàtica), no desitjat, d’índole sexual, que tingui com a objecte atemptar contra la dignitat de la persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest o que produeixi aquest efecte.

L’assetjament per raó de sexe el constitueix un comportament (continu i sistemàtic) no desitjat, relacionat amb el sexe d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, i que tingui com a propòsit l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

El Consell de Relacions Laborals, mitjançant la seva Comissió d’Igualtat i Temps de Treball i el seu Grup Tècnic d’Assetjament, ha elaborat diverses eines per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, documents que s’han elaborat comptant amb l’experiència i el consens de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i de l’Administració de la Generalitat que integren l’esmentat Consell.

Des de la Fundació PIMEC us animem a elaborar o revisar, si s’escau, la vostra obligació de tenir un protocol per prevenir i abordar les situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe a les vostres empreses, amb la finalitat de crear entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol mena de discriminació.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats:

 

 

 

 

Per a més informació:

Itziar Ruedas

Tel. 934 964 500

iruedas@pimec.org

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

José Manuel Lluent: “L’IVA cultural del 21% redueix la competitivitat de les nostres empreses del sector artístic en comparació amb la resta dels països europeus”

Next Story

SAL per endolcir el català a l’empresa

Latest from ODS i RSC