L’aplicació del compliance en les PIMES

Totes les empreses, independentment de la seva mida, sector o territori, haurien de conèixer els procediments i les bones pràctiques que han de dur a terme per a evitar irregularitats corporatives en el desenvolupament de la seva activitat. Aquest conjunt de procediments per a complir tots els requisits legals es coneix com a compliance.

Des de l’any 2010 s’està aplicant en les empreses el Codi Penal amb uns models de prevenció de delictes que estan regulats des del 2015. L’administrador o administradora de cada empresa decidirà sobre el fet que sigui obligatòria o no la implementació d’algun d’aquests models, ja que haurà de valorar els riscos penals als quals s’enfronta la seva empresa i decidir quines mesures posar en marxa a l’hora d’evitar responsabilitats legals, multes i altres penes com la suspensió de l’activitat, la pèrdua de subvencions o ajudes públiques, beneficis fiscals i de Seguretat Social, la inhabilitació per a contractar amb l’Administració Pública, etc.

Però, quins delictes poden generar responsabilitats penals per a una empresa? Els expressament previstos en el Codi Penal: corrupció en els negocis, estafes i fraus, insolvències com alçament de béns, danys informàtics, delictes contra la propietat intel·lectual, blanqueig de capitals, delictes contra la Hisenda Pública o la Seguretat Social, suborn, malversació, tràfic d’influències, falsedat de mitjans de pagament, entre molts altres.

Requisits mínims que ha de reunir el model de prevenció de delictes d’una empresa:

  • Nomenar un òrgan de Compliance Penal o Compliance Officer.
  • Analitzar i valorar els riscos penals derivats de les activitats acomplertes.
  • Establir un sistema de control intern per a prevenir i mitigar els riscos penals.
  • Destinar recursos humans, financers i materials a la prevenció de delictes.
  • Implementar un Canal Ètic o de denúncies.
  • Establir un sistema disciplinari dels incompliments que es produeixin.
  • Dur a terme revisions periòdiques del Model de Prevenció de Delictes.

És important que les empreses tinguin tot això en compte, ja que les irregularitats no són assegurables: la Llei del Contracte d’Assegurança impedeix assegurar aquest tipus de conductes relacionades amb els delictes corporatius. Per tant, l’empresa no podrà cobrir la responsabilitat penal amb una assegurança, sinó amb els seus propis béns i actius.

Itziar Ruedas
Directora del departament Jurídic i Laboral de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què pot fer la blockchain per la meva PIME?

Next Story

Les pimes com a origen i destí de la Formació Professional

Latest from Consells empresarials