L’efectivitat de l’estil de conducció d’un líder-coach

Durant els últims anys s’ha produït el canvi social que afecta les habilitats directives, és imprescindible ser coneixedors de les habilitats i competències necessàries per exercir un lideratge amb èxit: l’escolta activa, l’empatia, la capacitat de comunicar-se eficaçment, l’assertivitat, la intel·ligència social i emocional, la flexibilitat i el pensament adaptatiu, etc.

En aquests moments, gràcies a la seva capacitat d’escolta el líder-coach adquireix tot el protagonisme…

El líder-coach és un dels estils de conducció de persones més efectiu ja que té la capacitat de desenvolupar, de potenciar les capacitats i posicionar els membres de l’equip en un següent nivell de competència professional. Es basa en el respecte i l’acompanyament del talent que permet apoderar els professionals  i assolir resultats sòlids a mitjà i llarg termini.

L’individu que no s’interessa pels seus semblants és qui té més dificultats en la vida i qui causa les principals ferides en els altres. (Alfred Adler, psicòleg austríac i deixeble de Sigmund Freud)

El líder-coach ha de tenir desenvolupada la capacitat d’escolta. A més, és una persona que té interès per allò que els integrants del seu equip li proposen i afavoreix l’aportació d’idees. És conscient que les persones del seu equip saben i volen fer bé el seu treball, per això les estimula i capta totes les voluntats, per posar-les al servei del propòsit col·lectiu.

El líder-coach té una mirada sistèmica i desenvolupa la intuïció. En tot moment està atent a les necessitats dels seu equip, al que passa en tot l’entorn i al que emergeix en l’espai i temps compartits, encara que puguin semblar elements imperceptibles. Examina la seva geografia, els corrents d’energia que flueixen dins de l’equip i les tensions i distensions que es produeixen i que necessiten ser ateses, tot mirant d’equilibrar i afavorir les energies positives en l’equip.

L’escolta atenta ha de ser activa

Escoltar activament significa escoltar atentament, sent presents en la conversa amb tots els sentits, tant físicament i mentalment com emocional, enfocant-nos en el nostre interlocutor, sense jutjar, deixant-lo parlar fins al final i considerant-lo un ésser legítim l’opinió del qual mereix ser respectada.

Una escolta oberta

L’escolta activa és una escolta que no avalua, ni jutja i encara menys desqualifica la realitat per un esquema previ personal. És oberta a l’aprenentatge continu i intenta la comprensió de les diferents realitats des de la disposició a fer canvis i a innovar quan sigui més convenient.

El líder que ha desenvolupat les seves competències com a coach sap escoltar per tenir l’avantatge de comprendre més ràpidament una situació de canvi, d’identificar voluntats dels interlocutors i fins i tot d’anticipar-se, fruit de la interpretació dels detalls.

Saps quin són els avantatges de l’escolta atenta?

  • Proporciona nous punts de vista, obre perspectives sobre fets concrets
  • Aconsegueix que les persones se sentin escoltades
  • Coneix les competències dels professionals per apoderar-los
  • Fomenta la creativitat
  • Genera confiança, empatia, interès i motivació
  • S’anticipa a possibles problemes i troba solucions
  • Cohesiona l’equip

Parlem d’una escolta empàtica

En l’estil del líder-coach, el protagonista és el nostre col·laborador; és fonamental mantenir una escolta activa i comprensiva, de manera que se senti escoltat i comprès, sense jutjar les percepcions o sentiments, acceptant el que passa com a part mateixa de la seva realitat.

Per comunicar és més important escoltar que parlar. La capacitat d’escolta és fonamental per aprendre, saber i créixer com a persona i professional.

Escoltar més enllà de sentir, entendre, conèixer i interpretar la realitat reflexionant-hi i evitant abstraccions de fantasies irreals.

L’escolta atenta suposa iniciar-nos en el desenvolupament de la mirada sistèmica

5 nivells per escoltar com a líder-coach

Percepció sistèmica. A més d’escoltar hem d’apreciar com i què diu per comprendre el missatge. El llenguatge no verbal, les emocions i l’elecció de paraules són tan importants com escoltar el missatge.

Interpretació contextual. Els missatges tenen un context i un entorn i una història que els expliquen i que els precedeixen. Hem d’interactuar amb una visió d’explorar per comprendre millor i d’acceptar l’error de la nostra percepció com a variable de la nostra resposta.

Emoció condicionant. Emocions tàcites o històriques del nostre patrimoni emocional personal.

Resposta relativista. L’escolta atenta implica involucrar-se amb accions que evitin expressar judicis absoluts sobre l’actuació de l’emissor.

Atribució conductual. No hi ha persones dolentes o bones, sinó persones que tenen conductes favorables o desfavorables. Comprendre la intenció amb les persones com un procés de canvi, les persones poden comportar-se de forma diferent en contextos diferents.

De la mateixa manera, per al líder, que és conscient dels canvis que s’estan produint, el seu entrenament és una necessitat que li permet adaptar-se als temps per continuar contribuint favorablement al desenvolupament de les persones, dels equips i de l’organització i, per extensió, al desenvolupament de la societat.

Com a psicòloga-coach, poder acompanyar els líders en el seu desenvolupament i entrenament és tot un privilegi i n’estic agraïda.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El protocol i la gestió dels egos

Next Story

La transferència de coneixement, un repte per a la Universitat

Latest from Competitivitat