Els llindars de l’acomiadament col·lectiu

L’article 51 de l’Estatut dels Treballadors estableix que ens trobem davant d’un acomiadament col·lectiu d’extinció de contractes de treball quan l’extinció afecta almenys a:

  • Deu treballadors, en les empreses de menys de 100 treballadors
  • El 10% dels treballadors, en les empreses que tinguin entre 100 i 300 treballadors
  • Trenta treballadors en les empreses que ocupin més de 300 treballadors

Centre de treball o empresa?

La Directiva 98/59 al seu article 1.1.a), utilitza les mateixes proporcions que l’Estatut dels Treballadors, però utilitza com mesura el nombre d’empleats per centre de treball i no empresa.

El Tribunal Suprem, en una recent sentència del mes d’octubre, deixa oberta la possibilitat d’adoptar com a unitat de referència el centre de treball, i no l’empresa en el seu conjunt, ja que entén que en algunes ocasions s’ajusta més a la finalitat de la Directiva.

acomiadament-collectiu

Així, ens podem trobar en supòsits com el de la sentència del mes d’octubre, en el que una empresa pugui tenir diferents centres de treball amb nombrosos treballadors i que els acomiadaments afectin exclusivament o en gran mida a treballadors d’un sol centre, i que no superin els llindars de l’article 51.1 ET, però que s’entengui que en el seu supòsit com s’afecta a un gran nombre de treballadors d’un sol centre de treball hagin de tenir el tractament d’un acomiadament col·lectiu.

Concretament, la resolució del Tribunal Suprem estableix que s’hauran de respectar les garanties que caracteritzen els acomiadaments col·lectius, quan el cessament afecti a més de 10 treballadors d’un únic centre de treball en el que habitualment prestin serveis més de 20 treballadors.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com a pime, puc fer publicitat? (Part 2: Publicitat online)

Next Story

Comunicació de crisi!!! Què faig?

Latest from Panorama