Nou reglament sobre l’ús dels EPI (equips de protecció individual)

Fa pocs mesos que la UE va publicar el “REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016”, que per una banda deroga l’antiga directiva comunitària 89/686/CEE sobre l’ús dels EPI.

Els canvis que s’incorporen, són:

 • epiAmpliació de l’àmbit d’aplicació a productes d’ús privat que protegeixen contra la calor, la humitat i l’aigua. En l’apartat de les categories de risc, el Reglament de considerar EPI de categoria III aquells destinats a protegir enfront d’agents biològics nocius, ofegament, tall per serres de cadena, dolls d’alta pressió, sorolls nocius i ferides de bala.
 • Definició de les responsabilitats de tots els operadors econòmics, incloent als distribuïdors i importadors. Així el fabricant ha de fer una avaluació contra els que l’EPI està destinat a protegir, així com tenir en compte tant els usos previstos de l’EPI, com els previsibles. Els distribuïdors s’han d’assegurar que els EPI comercialitzats compleixen amb el que estableix el Reglament, especialment pel que fa als marcats i informacions que el Reglament estableix que han d’acompanyar a l’EPI.
 • Les exigències documentals: la declaració de conformitat ha de ser lliurada amb cada EPI o ha d’estar accessible per a baixar a través d’internet en una direcció que s’ha d’indicar en el fullet informatiu.
 • S’estableix una traçabilitat dels EPI que es veurà reforçada amb l’obligació d’identificar l’equip amb un nombre de tipus, lot o sèrie o qualsevol, element equivalent per a la seva identificació.
 • El reglament indica la obligació de mesures específiques de vigilància de mercat, detallant procediments d’actuació per a EPI conformes amb el Reglament que presentin un risc o per a EPI que presentin algun tipus de incomplint formal pel que fa a la documentació amb la qual s’ha de lliurar a l’equip.

Validesa dels certificats

Pel que fa a la validesa dels certificats, s’estableix que els certificats UE d’Tipus (nova denominació dels certificats CE de tipus) tindrà una validesa màxima de 5 anys, definint un procediment simplificat de la revisió dels certificats en cas que no hi hagi hagut canvis ni en l’equip ni en l’estat de l’art.

Realment i de forma tècnica, no hi ha una gran diferència a tenir en compte, possiblement les responsabilitats dels fabricants i distribuïdors, la inclusió d’alguns EPI a la classe I i III i la clarificació de les documentacions tècniques i controls de qualitat que han de portar els EPI són els punts més importants a tenir en compte:

En la EPI de classe I (protecció per riscs mínims)

 • Lesions oculars causades per la llum solar (exceptuant observació del sol)
 • Condicions atmosfèriques que no seguin de naturalesa extrema

I entre els anomenats EPI de classe III ( protecció per risc de mort o lesions irreversibles)

 • Talls per serres de cadena accionades a ma
 • Dolls d’alta pressió
 • Ferides de bala o arma blanca
 • Sorolls nocius

Ara ja tenim una nova directiva quelcom més especifica o clarificadora en alguns punts, que entrarà en vigor l’any 2018, a excepció de 3 articles relacionats amb la coordinació i les informacions i comunicacions amb la UE i el seus membres; segons l’Art 48 d’aquest realment:

1. El present Reglament entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.

2. El present Reglament serà aplicable a partir del 21 d’abril de 2018, amb excepció de:
a) els articles 20 a 36 i 44, que seran aplicables a partir del 21 d’octubre de 2016;
b) l’article 45, apartat 1, que serà aplicable a partir del 21 de març de 2018.

Amb tot això, tenim una taula de correspondències entre els articles del vell i el nou reglament que ens facilita el mateix reglament en l’annex X i que a continuació reproduïm:

 

EPI

Possiblement aquest reglament no farà que l’ús dels EPI s’estengui més, però serà o és una forma per aconseguir una normalització més amplia en l’ús dels EPI per part dels usuaris.

Tots, treballadors i empreses hauríem de ser molt més curosos en la utilització dels EPI i no tan sols en la seva utilització, sinó també en l’elecció dels EPI més adients per a cada feina.

En la nostre vida quotidiana utilitzem un estri o un altre per les tasques que realitzem, ningú fa servir una olla per fer un ou ferrat i ningú fa servir una paella per fer escudella, però en la nostra vida laboral fem servir el mateix tipus de protecció facial per tallar amb la radial o per pintar, siguem més curosos i disminuirem les lesions.

8 Comments

 1. Bona informació. Vejam quan tenim una normativa que impulsi el fet que una empresa tingui un veritable Estudi Comparatiu d’EPI’s. Cal el compliment de la llei, però seria desitjable un més alt coneixement de totes les opcions de protecció dels treballadors per no sols ser complidors, sinó també efectius.

  • Benvolgut Vicenç, tens tota la raó, nosaltres hem dissenyat un model d’estudi per a les empreses on es recomana el tipus d’EPI més apropiat a les seves necessitats.
   Gràcies per la teva valoració.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La Simbiosi Industrial

Next Story

Inflació negativa vs deflació

Latest from Panorama