Orientar el missatge de les empreses al seu target és fonamental per comunicar bé

La comunicació corporativa és fonamental per a les empreses a l’hora de donar a conèixer la marca i els seus productes o serveis. Perquè el missatge que es vol transmetre arribi d’una manera eficient i productiva, cal saber utilitzar les eines i els canals disponibles i, sobretot, és necessari adaptar i orientar els missatges que volem transmetre als nostres clients potencials o target, que s’ha d’identificar prèviament.

La identificació del target: a qui ens volem dirigir
El públic potencial d’una empresa pot ser molt ampli o molt concret, això depèn de diversos factors com el sector a què pertany la companyia, l’època de l’any, la localització on es troba, els productes que ofereix, etc. Segons tots aquests factors, cada empresa ha d’identificar quines persones de la societat són els seus compradors potencials per tal de crear una estratègia de comunicació que sigui adequada per als seus interessos. L’objectiu d’aquesta tàctica serà atraure aquest target per aconseguir un augment de vendes o, almenys, donar-se a conèixer davant possibles clients.

Un cop identificat el públic al qual una empresa es vol dirigir, només caldrà orientar el missatge i fer-lo arribar pels canals més visibles, aquells que més utilitzin aquestes persones. Si una empresa ofereix diferents productes o serveis, el seu públic potencial pot arribar a ser diferent en cada cas, com també ho són els canals o les eines amb les quals es comuniquen.

La importància d’orientar el missatge als clients potencials:
És essencial tenir en compte la manera com comuniquem per aconseguir que el missatge arribi d’una manera clara, efectiva i senzilla al màxim nombre de persones possible que componen el nostre públic objectiu.

Els missatges que transmetem sempre han de sumar, en cap cas han de restar. Si un empresari dona una informació contradictòria o que no s’interpreta bé, és millor que no la doni. Només s’ha de comunicar quan es té alguna cosa a explicar i s’ha de fer amb missatges clars i curts, sense massa literatura. L’objectiu és que tothom entengui el que estem comunicant. Han de ser missatges persuasius i atractius per al nostre target. Per exemple, no ho direm de la mateixa manera si ens dirigim al col·lectiu dels millenials que si ens dirigim a dones d’entre 40 i 60 anys.

El moment en què comuniquem és una qüestió de sentit comú. De la mateixa manera que no enviarem un correu electrònic o publicarem un tuït a les 4 de la matinada perquè no el veurà tanta gent com si el publiquem al matí, buscarem sempre un moment adequat per aconseguir la màxima repercussió. Així mateix, les empreses poden aprofitar temes d’actualitat relacionats amb els seus productes per tenir més visibilitat.

Els canals per comunicar-se amb cada target són diversos: xarxes socials, webs, blogs, mailing i, en alguns casos, mitjans de comunicació (participacions o publicitat). Cal escollir bé els canals per tenir la màxima repercussió possible. Compartir continguts del web o fer posts a les xarxes socials és una de les formes més pràctiques de fer comunicació corporativa perquè no comporta problemes de protecció de dades, el seu ús és gratuït i el seu abast és innegable.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Autònoms: El repte de consolidar l’activitat

Next Story

Facility Management, o com optimitzar els llocs de treball

Latest from Competitivitat