Termes relativament nous, com ho és el Facility Management, sorgeixen per designar un conjunt de tasques que molt sovint ja existien i es duien a terme a les empreses, però potser no de manera estructurada, organitzada, o com a especialitat professional específica.

Per a l’estratègia, gestió i creixement empresarials, cada cop agafa més força i té més importància l’entorn de treball i l’ús de les eines de treball. I aquí és on entra el Facility Management.

Què és el Facility Management?

El Facility Management es refereix originalment a la gestió dels edificis i els seus serveis -gestió d’infraestructures-, però la tendència actual n’amplia els horitzons cap a una visió més estratègica.

Posant el focus en l’usuari, el Facility Management és el conjunt de tasques destinades, no només a assegurar el bon funcionament dels actius d’una empresa, sinó a fer que aquests ofereixin un servei adient als seus usuaris.

Com menciona el títol del post, es tracta d’optimitzar els llocs de treball, des de diferents punts de vista: experiència d’usuari, reducció de costos, augment de la productivitat, o reforçament de la cultura i proposta de valor de l’empresa.

En què es trasllada el Facility Management a la pràctica?

El Facility Management s’ocupa d’analitzar, per exemple, com s’utilitza l’espai de treball, si la seva dimensió és l’adient, o què s’ha de fer per optimitzar-la.Facility Management

Si les taules s’ajusten a l’espai que realment necessita i fa servir l’usuari, si seria adient canviar-les per unes de més petites i funcionals, quin cost tindria la inversió, i quin retorn de la inversió tindria l’empresa en forma de reducció d’espai i, per tant, d’estalvi en lloguer o optimització de l’espai en propietat.

Analitzar si la llum disponible és l’adient; si és econòmicament optimitzable; si és sostenible.

Igual que l’aire condicionat: si està automatitzat mitjançant sensors que el regulen segons la temperatura ambiental, l’estació de l’any o el nombre de persones presents en una sala de treball. Si són eficaços, fiables, segurs i legals.

Si les cadires són ergonòmiques, i quins beneficis en trauríem en el rendiment del treball si ho fossin.

L’anàlisi de l’accés a internet, de la disponibilitat d’ordinadors o impressores i el seu ús; projectors, pantalles, espais de col·laboració, espais de concentració, espais de reunió

Per a què serveix el Facility Management

En definitiva, la capacitat d’analitzar i d’utilitzar el lloc de treball i els seus components com a eina per a un desenvolupament més òptim de les tasques; un facilitador en pro de l’eficiència i l’eficàcia professional i empresarial.

I a la llarga, un facilitador de la productivitat i competitivitat empresarials.

O l’anàlisi i la gestió de les infraestructures -immobles i serveis- , entesa com a integració de persones, espais, processos i tecnologies.

Les maneres de treballar han canviat, i estan canviant, hi ha més consciència i preocupació per la sostenibilitat, i la responsabilitat social corporativa ja no és una moda, és, això, una responsabilitat acceptada.

És hora, doncs, de revisar i adaptar els entorns de treball a la nova realitat, i al fer-ho, estalviarem, apoderarem la productivitat, i ens convertirem en empreses més competitives.