Les pimes, paguen cara l’electricitat?

L’Observatori de la PIMEC ha efectuat com en altres anys una comparativa entre països dels preus de l’electricitat que paguen les empreses d’acord amb si són grans, mitjans o petits consumidors  d’aquest tipus de subministrament. L’oficina estadística europea en dona les dades, que hem recollit en l’INFORMES PIMEC 8/2019, relatives al període 2014-2018.

Els resultats mostren el gran diferencial de preus que paguen les empreses espanyoles que consumeixen menys electricitat respecte de les que en consumeixen més. Els 26,49 cèntims per kWh que han pagat el 2018 les empreses amb consums de menys de 20MWh, contrasten amb els 10,79 cèntims de les empreses amb un consum d’entre 500 i 2.000MWh, bastant menys de la meitat.

De fet, a Espanya, les empreses menys consumidores d’electricitat (<20MWh) són les que la paguen més cara de tots els 26 països europeus considerats en el treball. I encara és més, la distància de preus entre el consumidor d’electricitat més petit i el consumidor més gran és la més alta de tot Europa.

En l’informe es fan comparatives de preus amb països individualment i també agrupant a) les economies més grans (Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit); b) economies petites (8 països avançats); i c) economies europees menys desenvolupades (13 països).

Per a les empreses de menys de 20MWh de consum, la gran majoria de pimes, els preus que es paguen a Espanya són un 36% més alt que la mitjana de les economies grans, un 87% més alts que la mitjana de les economies petites avançades i un 79% més alts que la mitjana de les economies menys desenvolupades.

Per països, els que tenen l’electricitat més barata entre els més desenvolupats són França i els països escandinaus. Tot plegat, un panorama de preus de l’electricitat clarament desfavorable per la competitivitat de les pimes que, lluny de corregir-se, més aviat mostra tendència a empitjorar. Lamentablement, en aquest terreny sempre hi surten perdent els mateixos.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Autònoms i les notificacions administratives via telemàtica

Next Story

S’obre la porta a la condonació de deute dels autònoms

Latest from Competitivitat