//

Què no t’expliquen els diaris sobre el decret del teletreball?

El BOE ha publicat recentment el Reial Decret Llei 28/2020 que regularà el treball a distància. En els darrers dies se n’ha parlat molt, d’aquesta nova normativa, però hi ha qüestions importants que no t’expliquen els diaris i que et volem detallar a continuació.

Per exemple, el fet que els equips i mitjans de treball, encara que sigui amb finalitat d’ús únic per a treballar, estaran connectats a la mateixa xarxa domèstica que els equips personals i que aquesta és més vulnerable a ciberatacs, pot comportar que hi hagi contingències quant a la confidencialitat i la protecció de dades.

Els mitjans de comunicació tampoc t’expliquen que s’haurà d’establir un sistema i uns serveis de protecció de l’equip davant els ciberatacs a la xarxa del domicili de la persona treballadora. En aquest sentit, aquesta nova circumstància comportarà la necessitat d’adaptar novament el protocol de protecció de dades i, en les instruccions per a fer front a la protecció de dades i seguretat de la informació, caldrà que hi participi la representació legal de les persones treballadores.

Seguim explicant més detalls que no s’han publicat als diaris… Sabies que l’acord de teletreball és reversible? Ho és i l’exercici d’aquesta reversibilitat s’ha de realitzar seguint els preceptes establerts a la negociació col·lectiva (convenis o acords col·lectius), o bé seguint el tràmit que s’hagi pogut preveure en el propi acord de teletreball. Si en cap dels dos està regulat com exercir la reversibilitat, s’haurà de pactar entre ambdues parts.

D’altra banda, amb independència que la persona treballadora faci teletreball, ha d’estar adscrita al centre de treball de la companyia. A més, és altament recomanable establir a l’acord del teletreball el procediment a seguir en el supòsit que sorgeixin dificultats tècniques que no permetin el normal desenvolupament del treball a distància.

Estrella Rincón
Directora del Departament Jurídic i Laboral de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Turisme i Covid-19

Next Story

La recepta de l’èxit: innovació + un equip compromès

Latest from Consells empresarials