Recupera el 12% de les millores de producte i procés que hagis realitzat el 2019

La situació actual tindrà sobre l’economia efectes molt greus, especialment per a les petites empreses i sectors com el comerç, el turisme, el transport i els serveis a persones i empreses.

Tant és així que, llegint els resultats de l’última enquesta dirigida a pimes i autònoms de PIMEC, es pot plasmar aquesta situació. S’observa que un 93,6% de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms afirma patir una davallada de les vendes o anul·lacions de reserves, percentatge superior al 89,8% del registrat en aquest efecte a l’anterior enquesta que s’havia realitzat.

En un moment empresarial on cada vegada costa més ser competitiu, pimes amb projectes de millores de producte o processos industrials realitzats l’any 2019 han de poder recuperar-ne una part a través de les deduccions fiscals.

Les deduccions fiscals per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, reflectides en l’Article 35 del TRLIS, són les ajudes més potents en el marc fiscal de l’OCDE. L’empresa pot decidir si després utilitza o no aquestes deduccions, però el més important és que les conegui per així poder prendre la decisió de poder beneficiar-s’hi.

És molt important que les empreses puguin tenir aquesta informació de primera mà, ja que moltes ja ho estan fent i en conseqüència ja s’han beneficiat en els exercicis anteriors. Tanmateix, n’hi ha de moltes altres que ho desconeixen, i no s’estan beneficiant d’aquest 12% que els hi pertocaria per a la seva pròpia activitat d’innovació empresarial, ja sigui en la millora de productes, en la realització d’un nou producte o en la millora del seu procés productiu.

És aquí on aquesta millora realitzada i totes les hores aplicades a la millora, ja siguin pròpies o externes, i dels materials utilitzats per a la realització de proves o prototips tenen el dret de ser deduïts amb el 12%, recuperant aquest import en el pagament més reduït de l’impost de societats, o acumulat en crèdit fiscal en empreses sense beneficis.

Des de PIMEC gestionem íntegrament aquestes desgravacions fiscals d’activitats relacionades amb la R+D+i i la innovació tecnològica, donant la màxima seguretat jurídica gràcies a l’experiència dels nostres especialistes. I vosaltres, ja us esteu aplicant les deduccions fiscals en R+D+i?

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La importància del suport emocional davant la Covid-19

Next Story

En temps de crisi: Crea! Protegeix! Defensa!

Latest from Competitivitat