El repte de comunicació a les pimes: WordPress

La comunicació sempre ha estat un punt clau tant en el desenvolupament de negocis com en la nostra vida particular i, evidentment, la gestió de la comunicació també ha de formar part de la visió estratègica de la nostra empresa o negoci.

El repte de la comunicació no és només controlar el missatge i el canal sinó els matisos, ja que les interpretacions davant el mateix missatge, si aquest no és prou clar i no està prou treballat, poden ser fins i tot contraproduents. Si a aquest fet li afegim que tots estem sotmesos a un elevadíssim volum d’informació i d’impactes, la conclusió és que la gestió de la comunicació, o la liderem nosaltres o “ens la lideren”, amb el consegüent risc de baix impacte i reputació sobre la nostra empresa o negoci.

És per aquest motiu que, des de PIMEC, oferim una sèrie d’eines a mida de la pime per aportar notorietat a la teva empresa a través dels mitjans de comunicació, tant online com offline.

La reputació corporativa és molt elevada quan es generen aparicions en clau de notícia a la premsa, tant en paper com digital, a la ràdio o bé a la televisió.

L’eina més adient per la dimensió de les nostres pimes acostuma a ser WORDPRESS, que et pot ajudar a divulgar alguna efemèride empresarial com ara la incorporació d’un producte o servei, l’obertura d’una unitat operativa, un aniversari corporatiu, l’activació de nous mercats internacionals o la signatura de convenis i joint-ventures.

En qualsevol cas, a més de l’eina és necessària una bona coordinació entre els diferents emissors de missatges que conviuen en una empresa per reforçar, donar coherència i no debilitar allò que es vol comunicar.

Val la pena recordar que una mala primera comunicació exigeix un esforç molt més gran per reconduir-la cap a allò que realment volem comunicar que una “no comunicació”.

La comunicació és vital, però la Bona Comunicació és estratègica per al desenvolupament de la nostra empresa, així com per al posicionament que desitgem.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Rodes de premsa: convocatòria i preparació

Next Story

Betara: casolà, ecològic i èxit internacional

Latest from Competitivitat